[ad_1]

Təsvir : Polipropilen-kopolimer cinsi eşyanın Thomson Reuters alınan kıymetleri periyotlar halinde Kıymet Veri Bankasında Petrokimyasal Ürünler başlığı altında yayımlanacaktır.

T.C.

Gömrük və Ticarət Nazirliyi

Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

Sayı :85593407-165.04

Mövzu :Referans Kıymet-Polipropilen

25.01.2018 / 31526802

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiyi üzrə, beyan edilen kıymetin gerçeklik veya doğruluğunun incelenmesinde gümrük idarelerince veri/referans bilgilerin kullanılması mümkündür. Referans/veri fiyat bilgileri, gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymeti esas değerler olarak kullanılmamakta, kıymet tespitinde gümrük idaresinin beyanın gerçekliği ve doğruluğu konusunda yapılacak incelemede yol gösterici mahiyette kullanılmaktadır.

bu əhatədə, “Polipropilen-kopolimer” cinsi eşyanın Thomson Reuters alınan kıymetleri periyotlar halinde “Kıymet Veri Bankası”nda Petrokimyasal Ürünler başlığı altında yayımlanacaktır.

Məlumat və gərəyini xahiş edirəm.

e-imzalıdır
Mustafa GÜMÜŞ
nazir a.
Ümumi Müdir V.

paylama:

Bütün Gömrük və Ticarət Region Müdürlükleri

[ad_2]