[ad_1]

Təsvir : Rusya Federasyonu Fatura Onayı kapsamında, diğer ülkelerden veya ihracatçının başka ülkede olup Rusya Federasyonundan mezkur ürünlerin Türkiyeye gönderilmesi halinde, gümrük beyannamesine konu fatura ile Müşavirliğimiz/Ataşeliğimiz onaylı faturanın gümrüğe birlikte ibraz edilerek aralarında bağlantı kurulacak bir referans ibaresi bulunması ve bu iki fatura arasındaki bağın belgelendirilmesi durumunda ithalatına izin verilmesi.

T.C.
Gömrük və Ticarət Nazirliyi
Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

Sayı: 20117910-111.01
Mövzu: Rusiya Faktura Onayı

27.10.2017 / 29041024
DAĞITIM YERLERİNE

maraq: 05.10.2017 -ci il tarixli və 0028449773 saylı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusunda Ekonomi Bakanlığından alınan 26.10.2017 -ci il tarixli və 115836 saylı yazı ilişikte göndərilir.

Məlumat və gərəyini xahiş edirəm.

Alpay ARAS
nazir a.
Dairə Başçısı

mən: 1 ədəd yazı

DAĞITIM:

Bütün Gömrük və Ticarət Region Müdirliklərinə

T.C.
İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ
İdxal Ümumi Müdirliyi

Sayı: 62712513-724.01.01 -E.115836
Mövzu: Rusya Federasyonu Fatura Onayı

Gömrük və Ticarət Nazirliyinə
(Gömrüklər Ümumi Müdirliyi)

maraq : 05.10.2017 -ci il tarixli və 106809 sayılı yazı

Malumları olduğu üzrə, ilgide kayıtlı yazımızla 9 oktyabr 2017 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu menşeli ve/veya çıkışlı bazı tarım ürünlerinin ülkemize ithalatı esnasında gümrük idarelerimiz tarafından faturalarda Rusya Federasyonu Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliklerimizin onayı aranmasının kararlaştırıldığı hususu bildirilmişti.

Sözkonusu uygulama kapsamında diğer ülkelerden veya ihracatçının başka ülkede olup Rusya Federasyonundan mezkur ürünlerin Türkiye’ye gönderilmesi halinde, gümrük beyannamesine konu fatura ile Müşavirliğimiz/Ataşeliğimiz onaylı faturanın gümrüğe birlikte ibraz edilerek aralarında bağlantı kurulacak bir referans ibaresi bulunması ve bu iki fatura arasındaki bağın belgelendirilmesi durumunda ithalatına izin verilecektir.

Məlumatları və gərəyi ərz olunur.

Əhməd Erkan ÇETİNKAYIŞ
nazir a.
Ümumi Müdir V.

[ad_2]