[ad_1]

Təsvir : İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda yapılan değişiklikle; son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin dolar ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların bir yetkilisine hususi damgalı pasaport olarak bilinen yeşil pasaport verilebilecek.

Qərarların sayı: 1770

Ekli “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

10 Noyabr 2019

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Maddə 1- 20/2/2017 -ci il tarixli və 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1 milyon ABD Doları” ibaresi “500 bin ABD Doları” şeklinde değiştirilmiştir.

Maddə 2- Bu Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
23/3/2017 30016
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
24/10/2018 30575

[ad_2]