İqtisadiyyat Nazirliyindən:

müraciət

Maddə 1 - (1) Yerli istehsalçılar tərəfindən 7009.91 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan “çerçevesiz cam aynalar”ın İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılması talebiyle Ekonomi Bakanlığı (Nazirlik) İdxal Ümumi Müdirliyinə (Ümumi Müdirlik) müraciət olmuşdur. Söz mövzusu şikayəti gizli olmayan xülasəsini Nazirliyin internet saytı (http://www.ekonomi.gov.tr) “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

ön araşdırma

Maddə 2 - (1) Yapılan ön incelemede, başvuru konusu eşyanın İran menşeli olanlarının ithal birim fiyatlarının inceleme döneminde yurt içi satış fiyatları ile genel ithalat birim fiyatlarının altında kaldığı ve ithal şartlarının yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturabileceği tespit edilmiştir.

(2) Yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinin bir kısmında son dönemde bozulma olduğu tespit edilmiştir.

qərar

Maddə 3 - (1) İthalatta Qorunma tədbirlərini Qiymətləndirmə heyəti, başvuru konusu eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında 8/6/2004 -ci il tarixli və 25486 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta Qorunma Tədbirləri müdiriyyəti (müdiriyyət) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

istintaqın aparılması

Maddə 4 - (1) istintaq, Müdiriyyətin əlaqədar hökmləri çərçivəsində Ümumi Müdirlik tərəfindən həyata keçirilir. İstintaq ilə əlaqədar bütün yazışmalar aşağıdakı səlahiyyətli orqana ilə aparılır.

T.C. İqtisadiyyat Nazirliyi

İdxal Ümumi Müdirliyi

Qorunma Tədbirləri Dairəsi

Söğütözü Mah, 2176. Sok No: 63, 06530 Çankaya / ANKARA

Tel: (+90 312) 204 99 44 Faks: (+90 312) 212 86 33

İnternet Adresi: http://www.tpsa.gov.tr

E-Posta: korunma@ekonomi.gov.tr

əlaqədar tərəflər

Maddə 5 - (1) Ekte yer alan “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu doldurarak bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

Görüşlərin təqdim edilməsi və məlumat verilməsi

Maddə 6 - (1) "Əgər Tərəf Müraciət Formu" nu dolduraraq 5 -ci maddədə göstərilən müddət içərisində göndərənlərə http://ithkorunma.ekonomi.gov.tr ​​ünvanından çatıla bilən "Tərəf Sual-Form" na daxil edə biləcəkləri istifadəçi adı və şifrə Ümumi Müdürlükçe bildirilir. istifadəçi adı, "Əgər Tərəf Müraciət Formu" nda bəyan edilən e-poçt ünvanı olaraq müəyyənləşdirilir. əlaqədar tərəflərin, bildirilən istifadəçi adı və şifrəni istifadə edərək "Əgər Tərəf Sual-Form" nu elektron mühitdə bu Tebliğin yayımı tarixindən etibarən otuz gün içində doldurmaları lazımdır. "Əgər Tərəf Sual-Form" nun doldurulmasıyla əlaqədar olaraq Ümumi Müdirlik ilə təmas qurulması mümkün var.

(2) Istintaqa bağlı yazılı və şifahi ünsiyyət Türkçe edilər. Əlaqədar tərəflərin sual formasına bağlı cavablarını və bu cavablar xaricində qalan bütün məlumat, belçikalı, görüş və tələblərini yazılı olaraq Türkçe təqdim etmələri lazımdır. Türkcə xaricində bir dildə təqdim edilən cavab, məlumat, belçikalı, görüş və tələblər nəzərə alınmaz.

(3) Nazirlik lazımlı görməsi halında ilgililerden əlavə məlumat və sənəd istəyə.

Əlaqədar tərəflərin istirahət etməsi

Maddə 7 - (1) əlaqədar tərəflər, varsa şifahi olaraq istirahət tələblərini də "Tərəf Müraciət Formu" nda qeyd etməklə səlahiyyətli orqanlar ötürür. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular 1 inci maddede bağlantısı belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecektir.

Məxfilik

Maddə 8 - (1) İstintaq zamanı əlaqədar tərəflər verilən məlumatlar Müdiriyyətin 6 -cı maddəsində göstərilən müddəalar çərçivəsində gizli olaraq qiymətləndirilər.

Məlumat verilməməsi və ya səhv məlumat verilməsi

Maddə 9 - (1) müdiriyyətin 4 -cü maddəsinə uyğun olaraq, istintaqın hər hansı bir mərhələsində Ümumi Müdürlükçe istənən məlumatların nəzərdə tutulan müddət içində təmin edilə bilməməsi ya da istintaqın engellendiğinin başa düşülməsi halında istintaq mövcud məlumatlar üzərindən sonuçlandırılır. Ümumi Müdürlükçe ilgililer tərəfindən təmin edilən məlumatların səhv olduğu təsbit edildiyi təqdirdə bu məlumatlar nəzərə alınmaz.

istintaqın müddəti

Maddə 10 - (1) İstintaq Ümumi Müdürlükçe yürütülerek doqquz ay içində tamamlanır. Tələb hallarda bu müddət altı ay uzadıla bilər.

qüvvəyə minmə

Maddə 11 - (1) Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 12 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini İqtisadiyyat naziri icra.

A

ƏLAQƏDAR TƏRƏF MÜRACİƏT FORMASI / Maraqlı tərəf üçün ƏRİZƏ FORMASI

Tarix / Tarix: .... / ... / ....

T.C. İQTİSADİYYAT Nazirliyinə
(İdxal Ümumi Müdirliyi)
Söğütözü Mah. 2176. Sk. Yox:63 06530 Çankaya / Ankara

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2017/3 sayılı Tebliğ ile başlatılmış olan korunma önlemi soruşturmasına ilgili taraf olarak kabul edilmek istiyoruz. Tərəf olma gerekçemiz və digər zəruri məlumatlar aşağıda verilir. Məlumatlarını və gərəyini ərz edirik. / Biz Təbliği ilə başladılan təhlükəsizlik istintaq maraqlı tərəf kimi qəbul edilməsi No 2017/3. maraqlı tərəf və digər əsas məlumat olan səbəbi aşağıda təqdim edilir.

İmza - Boller / Signature - Seal
Ad - Unvan / Ad - Title

ƏLAQƏDAR TƏRƏF İLƏ ƏLAQƏDAR MƏLUMATLAR / MARAQ PARTİYA HAQQINDA MƏLUMAT
Unvan / başlıq:
ünvan / ünvan:
E-mail / E-mail *:
Telefon / telefon:
Faks / faks:
Əlaqə Qurulacaq Adamın Adı və Ünvanı / Əlaqə şəxsin adı və Title:

* E-poçt ünvanı, ƏLAQƏDAR TƏRƏF SUAL FORMASI "NA girişdə istifadəçi adı olaraq istifadə ediləcək. / E-mail zaman giriş "maraqlı tərəflər üçün Anket" INTO istifadəçi adı DAŞIMIR
məşğul sahəsi /
Fəaliyyət sahəsi
(işarələyin /lütfən
işarə)

[ ] Yerli İstehsalçı / daxili İstehsalçı

[ ] idxalatçı / idxalçı

[ ] ixracatçı / Xarici Exporter

[ ] digər / digər (dəqiqləşdirin / İzah edin)

Istintaqa əlaqədar tərəf olma səbəbini izah. / istintaq maraqlı tərəf olan səbəbini izah edin.
Ediləcəyi yer və tarix Nazirliyin internet saytında (http://www.tpsa.gov.tr) elan ediləcək olan tərəfləri dinləmə konfransı üçün lütfən aşağıdakı sahələri doldurun. / tarixi və Nazirliyin saytında elan ediləcək məkanda keçiriləcək məhkəmə üçün qeyd edin. (http://www.ekonomi.gov.tr)
[ ] Yalnız dinləyici olaraq iştirak edəcəyik. / Biz müşahidəçi statusunda məhkəmə iştirak edəcək.
[ ] Yığıncaqda görüşlərimizin təqdim edəcəyik. / Biz duruşmada görüşlərimizin təqdim edəcək.
[ ] yığıncağa katılmayacağız. / Biz məhkəmə iştirak etməyəcək.
Fərdi olaraq istirahət tələbiniz varsa lütfən aşağıdakı qutucuğu işarələyin. /fərdi eşitmə üstünlük əgər qeyd edin.
[ ] Fərdi olaraq istirahət tələb edirəm. /Mən fərdi eşitdim istədiyiniz.
Yığıncağa iştirak edəcək şəxslərin ad və ünvanları aşağıda ifadə. / iştirakçıların adları və adları aşağıda təqdim olunur.

Şərhlər / Notes: Bu form aşağıda verilən internet ünvanından təmin edilə bilər. / Bu forma aşağıdakı internet ünvanından əldə edə bilərsiniz.
www.ekonomi.gov.tr "İdxal", "Ticarət Siyasəti Müdafiə alətləri", "Qorunma Tədbirləri / safeguards", "İstintaqlar", “Çerçevesiz Cam Aynalar”

Bu Formadakı İngilis şərhlər Türkçe mətnin qeyri-rəsmi tərcüməsi olub cavabların Türkçe verilməsi gerekmektedir./ In this Form, İngilis şərhlər Türk mətn qeyri-rəsmi tərcümə var, Bu formu bütün cavab türk təqdim etmək tələb olunur.