İqtisadiyyat Nazirliyindən:

müraciət

Maddə 1 - (1) Yerli istehsalçılar tərəfindən 3920.20.21.00.19 gömrük-tarif statistik mövqesində "Digərləri" tərifi altında təsnif əşyanın İran mənşəli olanlarının idxalatında tətbiq olunmaqda olan qorunma tədbirinin müddətinin uzadılması tələbiylə İqtisadiyyat Nazirliyi (Nazirlik) İdxal Ümumi Müdirliyinə (Ümumi Müdirlik) müraciət olmuşdur. Söz mövzusu şikayəti gizli olmayan xülasəsini Nazirliyin internet saytı (http://www.ekonomi.gov.tr) "Ticarət Siyasəti Müdafiə alətləri" səhifəsində yer alan "qorunma tədbirləri / istintaqlar" linkindən ulaşılabilmektedir.

ön araşdırma

Maddə 2 - (1) Qorunma tədbiri sonrası 2013 -ci ildə idxal miqdarının azalmağa başladığı təsbit edilmişdir.

(2) Yerli istehsalçıların bəzi iqtisadi göstəricilərinin mənfi seyr görülmüşdür.

qərar

Maddə 3 - (1) İthalatta Qorunma tədbirlərini Qiymətləndirmə heyəti, edilən başvuruyla əlaqədar olaraq 8/6/2004 -ci il tarixli və 25486 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta Qorunma Tədbirləri müdiriyyəti (müdiriyyət) hökmləri çərçivəsində 3920.20.21.00.19 gömrük-tarif statistik mövqesində iştirak edən cüt istiqamətli gərdirilmiş polipropilenin İran mənşəli olanlarının idxalatında tətbiq olunmaqda olan qorunma tədbirinin təsirlərinin qiymətləndirilməsi və söz mövzusu tədbir tətbiqinin davamının lazımlı olub olmadığının araşdırılması üçün istintaq açılmasına qərar vermişdir.

istintaqın aparılması

Maddə 4 - (1) istintaq, Müdiriyyətin əlaqədar hökmləri çərçivəsində Ümumi Müdirlik tərəfindən həyata keçirilir. İstintaq ilə əlaqədar bütün yazışmalar aşağıdakı səlahiyyətli orqana ilə aparılır.

T.C. İqtisadiyyat Nazirliyi

İdxal Ümumi Müdirliyi

Qorunma Tədbirləri Dairəsi

Söğütözü Mah. 2176. çox. Yox:63 06530 Çankaya / ANKARA

Tel: (+90 312) 204 75 00 Faks: (+90 312) 204 86 33

internet saytı: http://www.tpsa.gov.tr

E-mail: korunma@ekonomi.gov.tr

əlaqədar tərəflər

Maddə 5 - (1) Ekte iştirak edən "Tərəf Müraciət Formu" nu bu Tebliğin yayımı tarixindən etibarən iyirmi gün içində dolduraraq Ümumi Müdürlüğe göndərənlər istintaq daxilində əlaqədar tərəf olaraq qəbul edilərlər.

Görüşlərin təqdim edilməsi və məlumat verilməsi

Maddə 6 - (1) "Əgər Tərəf Müraciət Formu" nu dolduraraq 5 -ci maddədə göstərilən müddət içərisində göndərənlərə http://ithkorunma.ekonomi.gov.tr ​​ünvanından çatıla bilən "Tərəf Sual-Form" na daxil edə biləcəkləri istifadəçi adı və şifrə Ümumi Müdürlükçe bildirilir. istifadəçi adı, "Əgər Tərəf Müraciət Formu" nda bəyan edilən e-poçt ünvanı olaraq müəyyənləşdirilir. əlaqədar tərəflərin, bildirilən istifadəçi adı və şifrəni istifadə edərək "Əgər Tərəf Sual-Form" nu elektron mühitdə bu Tebliğin yayımı tarixindən etibarən otuz gün içində doldurmaları lazımdır. "Əgər Tərəf Sual-Form" nun doldurulmasıyla əlaqədar olaraq Ümumi Müdirlik ilə təmas qurulması mümkün var.

(2) Istintaqa bağlı yazılı və şifahi ünsiyyət Türkçe edilər. Əlaqədar tərəflərin sual formasına bağlı cavablarını və bu cavablar xaricində qalan bütün məlumat, belçikalı, görüş və tələblərini yazılı olaraq Türkçe təqdim etmələri lazımdır. Türkcə xaricində bir dildə təqdim edilən cavab, məlumat, belçikalı, görüş və tələblər nəzərə alınmaz.

(3) Nazirlik lazımlı görməsi halında ilgililerden əlavə məlumat və sənəd istəyə.

Əlaqədar tərəflərin istirahət etməsi

Maddə 7 - (1) əlaqədar tərəflər, varsa şifahi olaraq istirahət tələblərini də "Tərəf Müraciət Formu" nda qeyd etməklə səlahiyyətli orqanlar ötürür. Tələb edilməsi halında təşkil ediləcək olan dinləmə toplantısının ediləcəyi yer və tarix ilə istintaqa bağlı digər elanlar Nazirliyin internet saytında (1 -ci maddədə göstərilən əlaqədə) elan olunacaq. Ayrıca tələb edilməsi halında Ümumi Müdürlükçe əlaqədar tərəflər tək tək də dinlenebilecektir.

Məxfilik

Maddə 8 - (1) İstintaq zamanı əlaqədar tərəflər verilən məlumatlar Müdiriyyətin 6 -cı maddəsində göstərilən müddəalar çərçivəsində gizli olaraq qiymətləndirilər.

Məlumat verilməməsi və ya səhv məlumat verilməsi

Maddə 9 - (1) müdiriyyətin 4 -cü maddəsinə uyğun olaraq, istintaqın hər hansı bir mərhələsində Ümumi Müdürlükçe istənən məlumatların nəzərdə tutulan müddət içində təmin edilə bilməməsi ya da istintaqın engellendiğinin başa düşülməsi halında istintaq mövcud məlumatlar üzərindən sonuçlandırılır. Ümumi Müdürlükçe ilgililer tərəfindən təmin edilən məlumatların səhv olduğu təsbit edildiyi təqdirdə bu məlumatlar nəzərə alınmaz.

istintaqın müddəti

Maddə 10 - (1) İstintaq Ümumi Müdürlükçe yürütülerek doqquz ay içində tamamlanır. Tələb hallarda bu müddət altı ay uzadıla bilər.

qüvvəyə minmə

Maddə 11 - (1) Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 12 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini İqtisadiyyat naziri icra.

A

ƏLAQƏDAR TƏRƏF MÜRACİƏT FORMASI / Maraqlı tərəf üçün ƏRİZƏ FORMASI

Tarix / Tarix: .... / ... / ....

T.C. İQTİSADİYYAT Nazirliyinə
(İdxal Ümumi Müdirliyi)
Söğütözü Mah. 2176. Sk. Yox:63 06530 Çankaya / Ankara

İthalatta Qorunma tədbirlərini haqqında Təbliğ (təbliğ No: 2017/4) ilə açılmış olan qorunma tədbiri istintaqa əlaqədar tərəf olaraq qəbul edilmək istəyirik. Tərəf olma gerekçemiz və digər zəruri məlumatlar aşağıda verilir. Məlumatlarını və gərəyini ərz edirik. / Biz Təbliği ilə başladılan təhlükəsizlik istintaq maraqlı tərəf kimi qəbul edilməsi No 2017/4. maraqlı tərəf və digər əsas məlumat olan səbəbi aşağıda təqdim edilir.

İmza - Boller / Signature - Seal
Ad - Unvan / Ad - Title

ƏLAQƏDAR TƏRƏF İLƏ ƏLAQƏDAR MƏLUMATLAR / MARAQ PARTİYA HAQQINDA MƏLUMAT
Unvan / başlıq:
ünvan / ünvan:
E-mail / E-mail *:
Telefon / telefon:
Faks / faks:
Əlaqə Qurulacaq Adamın Adı və Ünvanı / Əlaqə şəxsin adı və Title:

* E-poçt ünvanı, ƏLAQƏDAR TƏRƏF SUAL FORMASI "NA girişdə istifadəçi adı olaraq istifadə ediləcək. / E-mail zaman giriş "maraqlı tərəflər üçün Anket" INTO istifadəçi adı DAŞIMIR
məşğul sahəsi /
Fəaliyyət sahəsi
(işarələyin /lütfən
işarə)

[ ] Yerli İstehsalçı / daxili İstehsalçı

[ ] idxalatçı / idxalçı

[ ] ixracatçı / Xarici Exporter

[ ] digər / digər (dəqiqləşdirin / İzah edin)

Istintaqa əlaqədar tərəf olma səbəbini izah. / istintaq maraqlı tərəf olan səbəbini izah edin.
Ediləcəyi yer və tarix Nazirliyin internet saytında (http://www.ekonomi.gov.tr) elan ediləcək olan tərəfləri dinləmə konfransı üçün lütfən aşağıdakı sahələri doldurun. / tarixi və Nazirliyin saytında elan ediləcək məkanda keçiriləcək məhkəmə üçün qeyd edin. (http://www.ekonomi.gov.tr)
[ ] Yalnız dinləyici olaraq iştirak edəcəyik. / Biz müşahidəçi statusunda məhkəmə iştirak edəcək.
[ ] Yığıncaqda görüşlərimizin təqdim edəcəyik. / Biz duruşmada görüşlərimizin təqdim edəcək.
[ ] yığıncağa katılmayacağız. / Biz məhkəmə iştirak etməyəcək.
Fərdi olaraq istirahət tələbiniz varsa lütfən aşağıdakı qutucuğu işarələyin. /fərdi eşitmə üstünlük əgər qeyd edin.
[ ] Fərdi olaraq istirahət tələb edirəm. /Mən fərdi eşitdim istədiyiniz.
Yığıncağa iştirak edəcək şəxslərin ad və ünvanları aşağıda ifadə. / iştirakçıların adları və adları aşağıda təqdim olunur.

Şərhlər / Notes: Bu form aşağıda verilən internet ünvanından təmin edilə bilər. / Bu forma aşağıdakı internet ünvanından əldə edə bilərsiniz.
www.ekonomi.gov.tr "İdxal", "Ticarət Siyasəti Müdafiə alətləri", "Qorunma Tədbirləri / safeguards", "İstintaqlar", "BOPP Film"

Bu Formadakı İngilis şərhlər Türkçe mətnin qeyri-rəsmi tərcüməsi olub cavabların Türkçe verilməsi gerekmektedir./ In this Form, İngilis şərhlər Türk mətn qeyri-rəsmi tərcümə var, Bu formu bütün cavab türk təqdim etmək tələb olunur.