Təsvir : 20/12/1995 -ci il tarixli və 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiştir. (qüvvəyə minmə: 01.07.2018)

Karar Sayısı : 2018/11975

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 5/6/2018 -ci il tarixli və 57253 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 -ci il tarixli və 1567 saylı Qanunun 1 qarış, 14/5/1964 -ci il tarixli və 474 saylı Qanunun 2 nci, 6/5/1986 -ci il tarixli və 3283 saylı Qanunun 2 nci, 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 saylı Qanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 -ci maddələri ilə 2/2/1984 -ci il tarixli və 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Maddə 1- 20/12/1995 -ci il tarixli və 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste, ekli listede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

Maddə 2- Bu Karar 1/7/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Maddə 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.