[ad_1]

Təsvir : Tayland menşeli pencere, duvar, tavan veya zemine sabitlenecek tipteki klimaların Gümrük Vergisi Oranı, Tek bir gövde halinde (self-contained) olanlar için %11.47, Ayrı elemanlı sistemler (split sistem) için ise %11,97 olarak artırılmıştır. (Uygulama Dönemi: 5/9/2017- 4/9/2020)

Qərarların sayı: 2017/10798

20/12/1995 -ci il tarixli və 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 5/9/2017 -ci il tarixli və 90068 nömrəli məqalədə, 20/2/1930 -ci il tarixli və 1567 saylı Qanunun 1 qarış, 14/5/1964 -ci il tarixli və 474 saylı Qanunun 2 nci, 6/5/1986 -ci il tarixli və 3283 saylı Qanunun 2 nci, 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 saylı Qanunun 16 nci, 22 nci ve 55 -ci maddələri ilə 2/2/1984 -ci il tarixli və 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Maddə 1- 20/12/1995 -ci il tarixli və 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelere ilişkin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş, fasıl sonuna aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.

G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4 8
5 6 7
8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained) 0 0,3 0 0 0 0 2,2 (5)
8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem) 0 0,4 0 0 0 0 2,7 (6)

(5) Tayland için söz konusu oran 5/9/2017- 4/9/2020 tarihleri arasında %11,47 olaraq tətbiq.

(6) Tayland için söz konusu oran 5/9/2017- 4/9/2020 tarihleri arasında %11,97 olaraq tətbiq.

GEÇİÇİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın, bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.

Maddə 2- Bu Karar, 5/9/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Maddə 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

[ad_2]