366-3-X

Dökme Ürün İthalatında Miktar Fazlası hk.

Gıda ve kontrol Genel Müdürlüğünün 08.06.2017 tarix və 1429473 sayılı yazısı ile Çeşitli ülkelerden ambalajsız dökme olarak ithal edilen küspe, ayçiçeği tohumu, kolza tohumu, soya, odun cipsi v.b. ürünlerin, yurt dışından yüklenen ve ülkemize giriş aşamasındaki miktar farklılığı nedeniyle; ürünün fazla olan miktarı için ilgili Müdürlüklerimiz tarafından ek belgeler istenmesine ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüze intikal eden çeşitli başvurular bulunduğu ifade edilmiştir.İthale konu dökme ürünlerin yükleme ve boşaltma sırasında gönderici ve alıcı ülkedeki tartım sonuçlarının farklı olabileceği, gemi ile gelen dökme ürünlerin nemden dolayı varış noktasındaki miktarının fazla çıkabileceği gibi hususlar göz önünde bulundurulduğunda, sadece dökme olarak gelen ürünler için geçerli olmak üzere; Gümrük mevzuatına uyumlu olacak şekilde, Bitki Sağlık Sertifikasında beyan edilen ürün miktarının %3 ünü aşmayan eksiklik ve fazlalıklar için ek belge ya da iade, imha uygulamasına gidilmeksizin uygunluk verilmesi gerektiği dolayısıyla ithal edilen dökme ürünlerin Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen net miktarın %3 ünü aşan orandaki fazla ürünün mahrece iadesi veya imhası gerektiği ifade edilmiştir.

366-2-X

Türk bayrağına Keçən Gəmilərin xüsusiyyəti hk.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanlığının 14.06.2017 -ci il tarixli 74098 sayılı yazısı ile Türk sahipli yabancı teknelerin Türk bayrağına geçişin önündeki vergisel engellerin kaldırılarak Türk bayrağı çekmelerini teşvik etmek amacıyla 89.03 tərifə mövqesində iştirak edən mallardan "yatlar, kotralar ve gezinti gemileritabirinin kullanılması ve bu tabirlerin deniz taşıtlarından hangilerini kapsadığının yeterince anlaşılamamış olması sebebiyle uygulamada bazı sorunlar yaşandığından bahisle, Maliye Bakanlığınca sabit karinalı ve kenarlarında şişme malzeme bulunan teknelerin ilgili mevzuat gereğitekneolarak kabul edilmesinde bir sakınca bulunmadığı hususuna açıklık getirilmiştir.

buna görə, maraq qeydə yazınızda ver verilən qanunvericiliyin müddəaları də nəzərə alındığında, motorunun dıştan veya içten takmalı olmasına bakılmaksızın sabit karinalı ve kenarları şişme malzemeli olan deniz taşıtlarının mezkur Kararname kapsamındatekneolarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki görüşünüz Bakanlığımızca da uygun bulunmuş olup, bu çərçivədə söz mövzusu gəmilər üçün ÖTV nisbətinin %0, KDV nisbətinin isə %1 olarak uygulanması gerektiği belirtilmiş olup yazının detaylarına linkimizden ulaşabilirsiniz.

366-1-X

Polietilen Tereftalat ithalatında Korunma Önlemlerinin devamı hk.

2017/6 saylı ithalatta Qorunma tədbirlərini haqqında Təbliğ daxilində 3907.61.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan 78 ml/gr. veya daha fazla viskozitesi olanlar (polietilen tereftalat) ithalatında uygulanmakta olan korunma önlemlerinin süresinin uzatılması talebiyle soruşturma açılmıştır. Güncel mevzuat kapsamında ilgili ürünün ithalatında CIF kıymet üzerinden %6,55 oranında Ek Mali Yükümlülük uygulaması söz konusudur.