11 Mayıs 2017 Tarihli ve 30063 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan İdxal Rejimi Kararına Əlavə Qərar