[ad_1]

Təsvir : İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (təbliğ No: 2017/12) ilə 1 inci maddesinde yer alan tablo değiştirilmiştir. (3920.51.00.00.00 gtip lu Poli(metil metakrilik)ten plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritlerin kalınlığı 10,5 milimetre altında ve üstünde olanlarına göre gözetim kıymetleri değişti.)

İqtisadiyyat Nazirliyindən:

Maddə 1 - 16/9/2017 -ci il tarixli və 30182 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (təbliğ No: 2017/12)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GTİP əşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
3920.51.00.00.00 Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 10,5 milimetre ve altında olanlar) 10
Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 10,5 milimetre üstünde olanlar 6

* Kg: Brüt Ağırlık”

Maddə 2 - Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 3 - Bu Təbliğ hökmlərini İqtisadiyyat naziri icra.

[ad_2]