[ad_1]

26 İyul 2017 Tarihli ve 30135 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (təbliğ No: 2005/10) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

[ad_2]