[ad_1]

Təsvir : 72 və 73 üncü fasıllarda yer alan bazı demir çelik ürünlerinin ithalatında İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (təbliğ No: 2018/3) başlatılan korunma önlemi soruşturması önlemsiz kapatılmıştır.

ticarət Nazirliyindən:

Məqsəd və əhatə

Maddə 1 - (1) bu Təbliğ, 27/4/2018 -ci il tarixli və 30404 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta Qorunma tədbirlərini haqqında Təbliğ (təbliğ No: 2018/3) ilə başladılan və 10/5/2004 -ci il tarixli və 2004/7305 saylı Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə qüvvəyə qoyulan ithalatta Qorunma Tədbirləri haqqında Qərar və 8/6/2004 -ci il tarixli və 25486 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta Qorunma Tədbirləri müdiriyyəti çərçivəsində aparılan istintaq nəticəsində alınan qərarı ehtiva etməkdədir.

qərar

Maddə 2 - (1) İthalatta Qorunma tədbirlərini Qiymətləndirmə heyəti, soruşturma konusu çelik ürünlerinin ithalatında re’sen başlatılan soruşturmanın, ilgili ürünlerin ithalatında mutlak ve yerli üretime göre nispi artış bulunmaması ve ithalat artışına bağlı olarak yerli üreticiler üzerinde oluşmuş ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinin tespit edilememiş olması gerekçesiyle, önlemsiz kapatılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

qüvvəyə minmə

Maddə 3 - (1) Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 4 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini Ticarət naziri icra.

[ad_2]