Karar Sayısı : 2017/10099

20/12/1995 -ci il tarixli və 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Karar’ına Ek Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 29/3/2017 -ci il tarixli və 35038 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 -ci il tarixli və 1567 saylı Qanunun 1 qarış, 14/5/1964 -ci il tarixli və 474 saylı Qanunun 2 nci, 6/5/1986 -ci il tarixli və 3283 saylı Qanunun 2 nci, 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 saylı Qanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 -ci maddələri ilə 2/2/1984 -ci il tarixli və 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/4/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Maddə 1- 20/12/1995 bəxtiyar və 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Karar’ına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddenin gümrük vergisi karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve söz konusu faslın sonuna aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.

G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,EFTA GÜR. B-HER G.KORE MLZY. D-8 D.Ü.

0904.21.90.00.11

Kırmızı Biber

15(6) 15(6) 0 15(6) 15(7) 15(6) 15(6)

(6): Söz konusu gümrük vergisi 1/9/2017 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) %75 olaraq tətbiq.

(7): Söz konusu gümrük vergisi 1/9/2017 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) %56,2 olaraq tətbiq.

Maddə 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Maddə 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.