[ad_1]

Təsvir : INCOTERMS 2010 Təslim Şekilleri hk.

T.C.
Ticarət Nazirliyi
Orta Karadeniz Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi

Sayı : 36653135-205
Mövzu : INCOTERMS 2010 təslim Şekilleri

09.11.2018 / 38713016
DAĞITIM YERLERİNE

Region Müdürlüğümüz Control Şubesince edilən bir araşdırma nəticəsində:

INCOTERMS 2010 qaydalarına görə, CIP və CIF kimi təslim şəkillərində minimum (yanğın, partlama, quruya oturma, batma, tipping, relsdən çıxma, vuruşma, dənizə atılma v.b əhatə edəcək şəkildə) bir təminat sığortası (C klozu) ödəməsini satıcının məsuliyyətinə buraxmaqda ikən, DAP, DAT və DDP kimi təslim şəkillərində satıcıya birbaşa olaraq bir təminat sığortası ödəmə zəruriliyi yetirmədiyi, satıcı ilə alıcı arasında ediləcək müqavilə çərçivəsində bu öhdəliyi satıcı ya da alıcıya yüklədiyi; bu çərçivədə, GÜVAS üzərində edilən sorğulama nəticəsində; təslim şəkli DAP, İŞDƏ, DDP, BLACK(01.01.2011 tarixindən etibarən etibarlı deyil) olan idxal beyannamelerine bağlı bəzi firmaların bəyannamədə "sığorta əvəzi" bəyan etdikləri görülərkən bəzi firmaların hər hansı bir "sığorta əvəzi" bəyanında olmadığının müəyyən edilməsi üzərinə, mövcud vəziyyətlə əlaqəli olaraq necə bir əməliyyat edilməsi lazım olduğuna istiqamətli, Region Müdürlüğümüzün 23.05.2018 tarix və 34589139 barkod nömrəli yazıları ilə Nazirliyimiz Gümrükler Ümumi Müdirliyinə görüş soruşulmuş, Məqamlarından cavab olaraq alınan və Region Müdürlüğümüz qeydlərinə 08.10.2018 tarix və 37680277 barkod nömrəsi ilə girən və bir nümunəsi yazımız əkindən göndərilmiş olan yazılarında xülasəylə: "... Beləliklə, alıcı tərəfindən hər hansı bir sığorta ödəməsi bəyanı edilməyən DAP, DAT və DDP kimi təslim şəkillərinə mövzu idxal bəyannamələri üçün əlaqədar firmasından alıcı-satıcı arasında təşkil olan bir sığorta müqaviləsinin olub olmadığının soruşulması və ibrazının istənilməsi, belə bir müqavilənin olması halında isə müqavilədə sığorta öhdəçiliyinin satıcıya aid olduğuna dair hər hansı bir maddə olmaması vəziyyətində sığorta öhdəçiliyinin alıcıda olduğu qəbul edilərək söz mövzusu sığorta xərcinin 4458 saylı Qanunun 27 / e maddəsinə görə gömrük qiymətinə əlavə edilməsi lazımdır. " deyilmişdir. Alınan bu təlimat istiqamətində Region Müdürlüğümüz Control Şubesince: GÜVAS üzərində 07.11.2015 - 06.11.2018 tarix üçündür əsas götürülərək yenidən bir sorğulama edilmiş və əldə edilən nəticələrə bağlı yaradılan Excel cədvəli ilə mövzuya bağlı təşkil edilmiş olan 2018/3 saylı Nəzarət və Qiymətləndirmə Hesabatı hesabat yazımız əkindən göndərilmişdir.

4458 saylı Gömrük Qanununun zaman peyvəndmi ilə əlaqəli maddələri də göz qarşısında saxlanılaraq prioritetli olaraq zaman aşımına uğraması olabiləcək bəyannamələrdən başlamaq üzrə, yazımız əkindən göndərilən idxal beyannamelerine bağlı lazımlı əməliyyatların, Gömrüklər Ümumi Müdirliyinin təlimatları ilə xatırlanan Nəzarət və Qiymətləndirmə Hesabatının "Qiymətləndirmə və Nəticə" hissəsində göstərilən xüsuslar istiqamətində reallaşdırılması və edilən əməliyyatların nəticəsindən Region Müdürlüğümüze məlumat verilməsi barəsində,

Məlumat və gərəyini xahiş edirəm

e-imzalıdır
Dr. Nurullah Erem
Region direktoru

mən:
1- yazı (2 ədəd)
2- 2018-3 Nəzarət və Qiymətləndirmə Hesabatı
3- 1 Adet Excel cədvəli (bəyannamə siyahısı)

paylama:

gərəyi: məlumat:
Samsun Gömrük Müdirliyinə Ünye Gömrük Müdirliyinə
Ordu Gömrük Müdirliyinə İnebolu Gömrük Müdirliyinə
Çorum Gömrük Müdirliyinə Ordu-Giresun Havalımanı Gömrük Müdirliyinə
Amasya Gömrük Müdirliyinə
Sinop Gömrük Müdirliyinə
Samsun Gömrük Mühafizə Qaçaqçılıq və Kəşfiyyat Müdirliyinə
Risk Analizləri şöbəsi Müdirliyinə
xarici Ticarət, tariflər, Qiymət və Vergilər Şöbəsi Müdirliyinə
Ödəniş, Taksitlendirme və Geri Vermə şöbəsi Müdirliyinə

[ad_2]