4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12.maddesi gereğince (III) Sayılı Listenin 03.07.2017 tarihi itibariyle güncellenen şekli

(4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi gereğince güncelenen liste*)

[qüvvəyə minmə: 3/7/2017]

[*2017/10462 sayılı BKK gereğince (B) Cetvelindeki mallar için güncelleme yapılmamıştır. ]

(III) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
2202.10.00.00.13 Kolalı Gazozlar 25
2203.00 Malttan üretilen biralar 63 1,2605
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)
0 6,1970
2204.10 Köpüklü şaraplar 0 41,8668
22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 xaric) 0 63,1874
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar 0 50,1780
2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 0 6,1970
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22’den fazla olanlar 0 184,4470
2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler
(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)
0 184,4470
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 və 2208.90 xaric)] 0 184,4470
2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0 184,4470
2208.50 Cin ve Geneva 0 164,0331
2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 xaric) 0 164,0331
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0 184,4470
2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0 184,4470
2208.70 Likörler 0 184,4470
2208.90 Diğerleri
(2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 xaric)
0 184,4470
2208.90.48.00.11 Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)
0 159,9331
2208.90.71.00.11 Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)
0 159,9331

NOT: *2017/10462 sayılı BKK gereğince (B) Cetvelindeki mallar için güncelleme yapılmamıştır.

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 40 0,2429 0,3246
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 40 0,2429 0,3246
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 40 0,2429 0,3246
2402.20 Tütün içeren sigaralar 65,25 0,2429 0,3246
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçlan açık purolar ve sigarillolar 40 0,2429 0,3246
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar 65,25 0,2429 0,3246
2403.10 İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)
(2403.10.10.00.19 və 2403.10.90.00.19 xaric)
65,25 0,2429 0,3246
2403.10.10.00.19 Diğerleri
(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)
65,25 0,0633 0,3246
2403.10.90.00.19 Diğerleri
(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)
65,25 0,0633 0,3246
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 65,25 0,2429 0,3246

(KAYNAK: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/otv_3_sayili-OpenPage.aspx)