Karar Sayısı : 2017/10106

31/1/2017 -ci il tarixli və 2017/9759 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliyyə Nazirliyinin 25/4/2017 -ci il tarixli və 50162 sayılı yazısı üzerine, 3065 saylı Əlavə Dəyər Vergisi Qanununun 28 inci və 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/4/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

25/4/2017 TARİHLİ VE 2017/10106 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Maddə 1 - 31/1/2017 -ci il tarixli və 2017/9759 sayılı Kararnamenin eki Kararın 5 inci maddəsi ilə 8 inci maddesinde yer alan “30/4/2017” ibareleri “30/9/2017” şeklinde değiştirilmiştir.

Maddə 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.