[ad_1]

Təsvir : Tek Pencere Sisteminde Hariçte İşleme İzni (Ticarət Təmir əlaqələr) e-Devlet kapısından TPS linkinden geçiş

T.C.
Ticarət Nazirliyi
Risk Management və Nəzarət Baş İdarəsi

Sayı : 73421605-106.05
Mövzu : Tek Pencere Sistemi-Hariçte İşleme
İzni (Ticarət Təmir əlaqələr)

08.11.2018

13.11.2018 / 38812129 (Dağıtım yazısı)

GENELGE
(2018/11)

20/03/2012 tarix və 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

bu əhatədə, 30.05.2009 -ci il tarixli və 27243 sayılı R.G.’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) çerçevesindeki “Hariçte İşleme İzni”ne ilişkin başvuruların yükümlüsünce “e-başvuru” sistemi aracılığıyla gümrük idaresine iletilmesi ve gümrük idareleri tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde uygun bulunması halinde verilecek bu iznin 14.11.2018 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Bu hususta düzenlenecek Hariçte İşleme İzni (Ticarət Təmir əlaqələr)’ne ilişkin başvuru, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- müraciət, yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2- E-Devlet Kapısı üzerinden iletilen başvuruların Bakanlığımız gümrük idarelerince değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular gümrük idareleri tarafından incelenmek üzere kabul edilir.

4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, gümrük idareleri tarafından 1006 kodlu TPS-Hariçte İşleme İzni (Ticarət Təmir əlaqələr) Tek Pencere Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından bu belge başvurusuna ait 23 haneli numara üretilir.

5- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419881006000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Məlumat və gərəyini xahiş edirəm.

Fatih METİN
nazir a.
Bakan Yardımcısı

[ad_2]