[ad_1]

Təsvir : Səlahiyyətli Öhdəçilikli Sertifikatı sahibi firmaların qurğuların fiziki dəyişikliyi, anbar açılması və kiralanmasının bildirişdə üsul və müddətlər ilə istisnalar hk.

T.C.
Ticarət Nazirliyi
Risk Management və Nəzarət Baş İdarəsi

Sayı :52856264-106.03

Mövzu :səlahiyyətli Öhdəçilikli

21.12.2018 / 40049096
DAĞITIM YERLERİNE

21/5/2014 -ci il tarixli və 29006 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan Gömrük əməliyyatlarının asanlaşdırılması Yönetmeliğinin 18 / A maddəsinin birinci bəndinin (b) bəndinə görə, mövcud qurğuların fiziki quruluşunda dəyişiklik edilməsi və ya yeni təsis, anbar açılması ya da kiralanması vəziyyətində, bu vəziyyətin beş iş günü içərisində səlahiyyətli öhdəçilikli sertifikatını təşkil olan bölgə müdiriyyətinə bildirilməsi lazımdır.

Sertifikalandırılmadan sonra və ya yeniləmə dövrləri arsasında ediləcək təsis Bildiriminiz hansı müddətdə və hansı obyektlər üçün ediləcəyinə bağlı olaraq tərəddüd yaşandığı görülmüş olub tətbiqdə yeknesaklık təmin edilməsi məqsədiylə bu çərçivədə ediləcək təsis Bildiriminiz aşağıdakı əsaslar daxilində edilməsi lazımdır;

A. müraciət formasının (A-1 / AA) ortaya çıxarmasını ilə bildiriş edilməsi lazım olan obyektlər;

1- İdarə ofisi

2- Gömrük əməliyyatlarına mövzu əşyanın mövzu olduğu mühasibat və arxiv idarələri

3- Məlumat əməliyyat ofisi

B. ərizə forması (A-1 / AA) və sual formu (A-2) ortaya çıxarmasını ilə bildiriş edilməsi lazım olan obyektlər

1- istehsal təsisi (Idxal girdi istifadə edilmədən istehsal olunan və yalnız yurd içi satışa mövzu olacaq əşyanın çıxarıldığı obyektlər başqa!.),

2- Depo (Yalnız yurd içi satışa mövzu olacaq əşyanın olduğu yerlər başqa!.),

bir) İxrac ediləcək əşyanın yığıldığı, elleçlendiği anbar / təsis,

b) Əşyanın idxal əməliyyatları gömrük idarəsində tamamlandıqdan sonra gətirilərək qoyulduğu anbar / təsis.

C. Mexanizmi bildiriş ediləcək hallar;

1- Səlahiyyətli öhdəçilikli sertifikatı alındıqdan sonra, üç il sonrakı yeniləmə dövründən əvvəl fəaliyyətə keçən obyektlərin bildiriş, idxal və ixrac əşyasına istiqamətli əməliyyatların həqiqətən başladığı tarixi izləyən beş iş günü içərisində keçiriləcəkdir.

2- İki yeniləmə dövrü arasında fəaliyyətə keçən obyektlərin bildiriş, idxal və ixrac əşyasına istiqamətli əməliyyatların həqiqətən başladığı tarixi izləyən beş iş günü içərisində keçiriləcəkdir.

3- Səlahiyyətli öhdəçilikli sertifikatı alınmasında ya da sonrasında hər hansı bir mərhələdə bildirilmiş olan ancaq örtdüyü sahə, xarici sərhədləri, daxil çıxış nöqtələri kimi fiziki ünsürlərindən əsaslı dəyişiklik edilmiş olan obyektlərin bildiriş, edilən dəyişikliyin tamamlanaraq fəaliyyətə keçirildiyi tarixi izləyən beş iş günü içərisində keçiriləcəkdir.

D. istisnalar;

1- müdiriyyətin 153 -cü maddəsinin beşinci bəndində göstərilən yeniləmə dövrünə altı aydan daha az müddət qalması halında, təsis bildirişlər yalnız (A-1 / AA) ortaya çıxarmasını ilə keçiriləcəkdir.

2- A və B hissəsində göstərilən obyektlər altı aydan daha az müddət istifadə edilmək üzrə kiralanmışsa, təsis bildirişlər yalnız (A-1 / AA) ortaya çıxarmasını ilə keçiriləcəkdir.

3- Mexanizmi bildirişləri ilə birlikdə ISO 27001 ISO ve 9001 sertifikatlarının da təqdim edilməsi gerekmekle birlikdə, ISO sertifikatları bildiriş tarixindən etibarən 6 aylıq müddət içərisində də verilə. Ayrıca 1 və 2 -ci maddədə göstərilən hallarda ISO sənədləri təqdim olunmayacaq.

Məlumat və gərəyini xahiş edirəm.

H. Hasan Murat ÖZSOY
nazir a.
Ümumi Müdir

paylama:
Şərq Qaradəniz Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə
Şərq Marmara Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə
Ege Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə
Gap Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə
İstanbul Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə
Orta Aralıq dənizi Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə
Orta Anadolu Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə
Uludağ Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə

[ad_2]