11 Mayıs 2017 Tarihli ve 30063 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar