[ad_1]

20 Sentyabr 2017 Tarihli ve 30186 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

[ad_2]