Təsvir : Beləliklə, “stres çarkıolarak bilinen, çeşitli tasarım ve şekillerde modelleri bulunan, başta plastik olmak üzere çelik, pirinç, çinko, titanyum, bakır, tahta, demir, seramik gibi malzemelerden üretilen ve genelde üç kollu bir yapıya sahip olan; sadece orta kısmında veya hem kollarında hem orta kısmında rulman ile donatılmış olabilen veya tamamen rulmansız olarak üretilebilen eşyanın, çocuk ve yetişkinlerin eğlenmesine yönelik olması sebebiyle 9503.00.95.00.00 veya 9503.00.99.00.00 GTİP’lerinde sınıflandırıldığı göz önünde bulundurularak mezkur eşyanın Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde oyuncak olarak değerlendirilmesi gerekmektiği ifade edilmektedir.

T.C.

Gömrük və Ticarət Nazirliyi

Gümrükler Genel Müdürlüğü-İthalat Dairesi

Sayı : 20117910-590

Mövzu : Stres Çarkı

07.07.2017 / 26316751

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiyi üzrə; oyuncakların ithalat denetimi 30.12.2017 -ci il tarixli və 29934 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10 sayılı Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup Ekonomi Bakanlığından alınan 08.06.2017 tarihli ve E.63625 sayılı yazıda Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün yazısından bahisle;

“Malumları olduğu üzere, maraq (bir) yazınızla stres çarkı cinsi ürünlerin Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında oyuncak olarak değerlendirilmesi gerektiği bildirilmişti. bu çərçivədə. söz konusu ürünler ilgili Yönetmelik Hükümlerine göre denetlenmeye başlanmıştır.

Bununla birlikdə, piyasaya arz edilen stres çarklarında CE işareti bulunmadığı görülmekte olup. Bu ürünlerle ilgili olarak vatandaşlardan şikayet alınmaktadır. Söz konusu ürünlere yönelik 2017/10 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden gerçekleştirilen başvuru sayısı az olup, bu durumun stres çarklarının gümrük idareleri tarafından kapsam dışı olarak değerlendirilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

bu çərçivədə, halihazırda piyasaya arz edilen stres şarkı cinsi ürünlerin Bakanlığınızca yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında değerlendirilmesi ve gümrük idarelerinin söz konusu ürünlerin kapsam dışı değerlendirilmemesine yönelik bilgilendirilmesinde fayda görülmektedir.”

Denilmektedir.

Beləliklə, “stres çarkı” olarak bilinen, çeşitli tasarım ve şekillerde modelleri bulunan, başta plastik olmak üzere çelik, pirinç, çinko, titanyum, bakır, tahta, demir, seramik gibi malzemelerden üretilen ve genelde üç kollu bir yapıya sahip olan; sadece orta kısmında veya hem kollarında hem orta kısmında rulman ile donatılmış olabilen veya tamamen rulmansız olarak üretilebilen eşyanın, çocuk ve yetişkinlerin eğlenmesine yönelik olması sebebiyle 9503.00.95.00.00 veya 9503.00.99.00.00 GTİP’lerinde sınıflandırıldığı göz önünde bulundurularak mezkur eşyanın Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde oyuncak olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

nazir a.

Ümumi Müdir V.

paylama:

Qərb Aralıq dənizi Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Şərq Aralıq dənizi Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Şərq Qaradəniz Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi

Şərq Marmara Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi

Ege Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi

Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İstanbul Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi

Orta Aralıq dənizi Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Karadeniz Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Uludağ Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi

Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü