[ad_1]

Təsvir : 2018/1 və 2018/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yürütülen ithalat denetim faaliyetlerine ilişkin yayımlanmış olan GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/1) ve GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) de değişiklik yapan GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/4) ve GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/5) de değişiklik ve eklemeler yapılmıştır.

T.C.
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

Sayı : 42569461-010.06.01.00-E.135049 03.04.2018

Mövzu : İç Genelgeler-GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/6)

GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (TEKNİK)E

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/6)

1 və 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yürütülen ithalat denetim faaliyetlerine ilişkin yayımlanmış olan GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/1), GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2), GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/4) ve GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/5) ile birlikte aşağıdaki değişiklik ve/veya eklemeler dikkate alınacaktır:

1. GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/4) 5’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Lamba, elektrik motorları, klima ve soğutucuların ithalat denetimleri kapsamında enerji verimliliği yönünden de test edilmeleri çalışmaları kapsamında:

– Lambalarda 15.03.2018 tarihinde enerji verimliliği testlerine başlanacak ve ilk etapta sadece ürün üzerindeki lümen değeriyle test raporlarındaki değerlerin uyuşmaması veya enerji verimliliğine ilişkin uygun test raporunun sunulamaması gibi tereddüt oluşturan durumlarda testler yapılacaktır.

– Elektrik motorlarında motor üzerinde ve beraberinde bulunması gereken bilgilerin doğrulanabilmesi amacıyla test raporu talep edildiğinde, sunulan raporların uygun bulunmaması veya rapor sunulamaması durumlarında söz konusu ürünler enerji verimliliği yönünden test edilecek olup; uygulama 02.04.2018 tarihinde başlayacaktır. Benzer durum klima ve soğutucularda da geçerli olup; bu ürünler için ise enerji verimliliğinden testlerin yapılmasına ilişkin uygulama başlangıç tarihi 02.05.2018’dir.

– Uygulama kapsamındaki GTİP’leri ve uygulama tarihlerini gösteren tablo ekte yer almaktadır. İthalatçının talebi hâlinde, testler yukarıda açıklanan şekliyle belirtilen tarihlerden önce de yapılabilecektir.

– Ürünlerin yukarıda açıklanan şekilde testlere yönlendirilmesi kararı, enerji verimliliği mevzuatı çerçevesinde İthalat İnceleme Komisyonu değerlendirmesi sonucunda verilebilecektir.

– Uygulamaya ilişkin test kriterleri, numune adedi, laboratuvar bilgileri vb. ayrıntılar, QDMS üzerinde yayımlanan 15.02.01.LS.04 sayılı “İthalat Uygunluk Değerlendirme Kısmi Deneyler Listesi” başlıklı hizmete özel listede belirtilecek ve güncelliği QDMS üzerinden takip edilecektir.”

2. GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/5) 1’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“TS 3034 kapsamı amortisörlerde; GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/1) “10.8 Numune Alma” maddesi onuncu fıkrasında yapılan tanımlamalar geçerli olmakla beraber, numune alımında tür bilgisi (bağlantı türleri) dışındaki (sınıf, tip ve çeşit) hususlar dikkate alınacak, bağlantı türlerinin farklı olması denetimde numune alımını ve oluşacak partiyi etkilemeyecektir. Bu yönde alınan numuneler üzerinde yapılacak deneylerden olumlu sonuç alınması hâlinde oluşacak rapor; başvuruda aynı sınıf, tip, çeşit, üretici, marka ve menşei bilgilerine sahip diğer ürünler için de geçerli kabul edilecektir. Oluşacak raporlar, GENELGE(MGMB-İTHALAT-2018/1) “18. EMSAL UYGULAMA” maddesi hükümlerine uygun olmak kaydıyla, müteakip ithalata konu ürünlerde tür bilgisi (bağlantı türü) dikkate alınmadan kullanılabilecektir. Ayrıca, TS 3034 - 4.2.8 Çalışma (Ömür) maddesindeki testler, tekrar sayısı 1.000.000 (bir milyon) yerine 500.000 (beş yüz bin) olacak şekilde yapılacaktır.”

Genelge’nin tüm personele duyurulması ve bu çerçevede gerekli önlemlerin alınması, Genelge’nin ilgililerce https://kaysis.gov.tr/ ile Enstitümüz internet sitesi ve QDMS üzerinde yayımlanması ve mevcut durumda denetimi ithalat birimlerinde veya laboratuvarlarda devam eden TAREKS başvurularında bu Genelge’nin uygulanması mümkün olan lehteki hükümlerinin uygulanması hususlarında gereğini rica ederim.

e-imzalı
Aykut KIRBAŞ
Genel Sekreter V.

paylama :
Genel Sekreter Teknik Yardımcılığı
Genel Sekreter Yardımcılığı (Teknik)
Genel Sekreter İdari Yardımcılığı
Hukuk Müşavirliği
Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü
İzmir İthalat Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü
Adana Belgelendirme Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü
Hatay Temsilciliği
Iğdır Temsilciliği
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü

[ad_2]