[ad_1]

Təsvir : BİLGE Sisteminde San Marino Cumhuriyetinden yapılacak ithalatlar için 13.11.2019 tarihi itibarıyla AT Uluslarası Anlaşma Kodu girilerek ATR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithalat yapılabilecek şekilde düzenleme yapılması hk.

T.C.
Ticarət Nazirliyi
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-742.99
Mövzu : San Marino Hk.

maraq : 04.11.2019 -ci il tarixli və 17479731-743.99.00049071653 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazınız ile, San Marino Cumhuriyeti’nin .AB Gümrük Bölgesi kapsamında olup olmadığı ve bu ülkede yerleşik Internationalink SRL Link firması tarafından düzenlenen ATR dolaşım belgesi kapsamı eşyanın Avrupa Birliği’nde serbest dolaşım statüsü kazanıp kazanmadığı hususlarında tereddüt hasıl olduğu bildirilerek, konuya ilişkin Bakanlığımız görüşlerinin bildirilmesi talep edilmektedir.

BİLGE Sisteminde söz konusu ülkeden yapılacak ithalatlar için 13.11.2019 tarihi itibarıyla AT Uluslarası Anlaşma Kodu girilerek ATR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithalat yapılabilecek şekilde düzenleme yapılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Fuat KASIMCAN
nazir a.
Genel Müdür Yard.

[ad_2]