1 İyul 2017 Tarihli ve 30111 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No: 481)