[ad_1]

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Maddə 1 - 5/10/2013 -ci il tarixli və 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “(serbest bölgeler dahil)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Maddə 2 - Aynı Tebliğin eki Ek-1’in başlığında yer alan “HAYVANSAL ÜRÜN” ibaresi “VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN ÜRÜNLER” olarak değiştirilmiş; Ek-1’de yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş; Ek-1’deki listede yer alan 19 no.lu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“5 Ardahan Çıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
6 Ardahan Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
28 Kocaeli Dilovası Gümrük Müdürlüğü - Yetkili Yetkili
40 Van Kapıköy Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili”

“21 İstanbul Pendik Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili”

Maddə 3 - Aynı Tebliğin eki Ek-2’de yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“5 Ardahan Çıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğü
6 Ardahan Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü
45 Van Kapıköy Gümrük Müdürlüğü”

Maddə 4 - Aynı Tebliğin eki Ek-3’te yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“7 Ardahan Çıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğü
8 Ardahan Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü
37 Van Kapıköy Gümrük Müdürlüğü”

Maddə 5 - Aynı Tebliğin eki Ek-4’te yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiş; listenin 53 üçüncü, Ek-5’te yer alan listenin 5 inci və 37 nci satırlarında yer alan “(1)” ibaresi ile Ek-4’ün altında yer alan “(1) Sadece demiryolu ile gelen zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“9 Ardahan Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü
10 Ardahan Türkgözü Gümrük Müdürlüğü”

Maddə 6 - Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 7 - Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı müştereken yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/10/2013 28786
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 4/4/2014 28962
2- 14/6/2015 29386
3- 18/11/2015 29536
4- 28/6/2016 29756
5- 11/3/2017 30004

[ad_2]