[ad_1]

Qərarların sayı : 2017/10585

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 10/7/2017 -ci il tarixli və 75409 nömrəli məqalədə, 14/5/1964 -ci il tarixli və 474 saylı Qanunun 2 nci, 25/10/1984 -ci il tarixli və 3065 saylı Qanunun 13 üncü ve geçici 30 -cu, 29/6/2001 -ci il tarixli və 4706 sayılı Kanunun ek 3 üçüncü, 31/5/2006 -ci il tarixli və 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 -ci il tarixli və 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci və 26 nci maddeleri ile 13/6/2006 -ci il tarixli və 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Maddə 1-15/6/2012 -ci il tarixli və 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

ş) Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları.

Maddə 2- Bu Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi Sayısı
19/6/2012 28328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı
13/10/2012 28440
15/2/2013 28560
30/5/2013 28662
9/5/2014 28995
6/8/2014 29080
5/3/2015 29286
8/4/2015 29320
27/8/2015 29458
19/11/2015 29537
8/4/2016 29678
5/10/2016 29848
22/2/2017 29987
3/5/2017 30055

[ad_2]