[ad_1]

392-1-X

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (sıra No: 489)

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti ile ilgili 483 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

391-5-X

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün 98/05 saylı dairəvi hk.

Serbest bölgelere mal giriş ve çıkışı ile bölge içi mal satışlarında uygulanacak esaslar hakkında Genelge

391-4-X

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün 2015/1 saylı dairəvi hk. (Kıymetli Eşya Lojistiği Ve Borsa Kasa Hizmetine İlişkin)

Serbest bölgelerde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar kapsamındaki her türlü efektif ve Türk Parası, kıymetli maden ve kıymetli taşlara yönelik bazı lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar

391-3-X

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar hk. - 2017/10929

1803 gtip lu kakao hamuru, 1804 ggtip lu kakao yağı ve 1805 gtip lu kakao tozunun Fildişi Sahili Cumhuriyeti ve Gana Cumhuriyeti menşeli olarak A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde, ek mali yükümlülük olarak ilave Toplu Konut Fonu tahsil edilir.

391-2-X

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar hk. - 2017/10926

Karar eki tabloda yer alan fasıllar ve GTP li eşyanın karşılarında belirtilen ülkeler menşeli olanlarının A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi olarak, ek mali yükümlülük tahsil edilir.

[ad_2]