[ad_1]

Beş Dernek olarak “Özet Beyan Eksiklik-Fazlalık Takibatı” konulu 12.06.2017 tarih ve 25743543 kayıt sayılı yazı ile talebimiz Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Derneklerimize cevaben yazdığı “Eksik Veya Fazla Çıkan Eşya Takibatı” konulu 25.08.2017 tarih ve 27475636 sayılı yazısı ekte sunulmuştur.

Özet Beyan Eksiklik Fazlalık Takibatı Hak.

Özet Beyan Eksiklik-Fazlalık Takibatı Hak. – ggm’ne

[ad_2]