Die Generalzolldirektion “2017/10 Sayılı GenelgesiHavalimanlarında Ardiye Ücretleri (Serbest Zaman)” konulu Genelge için KLICKEN SIE HIER