Aussage : 4760 Nr an ​​der besonderen Verbrauchsteuerrecht (ich), (II) und (III) sayılı listelerde ve ÖTV ile ilgili bazı kararnamelerde değişiklik yapılmıştır.

Anzahl der Entscheidungen : 2018/11542

Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (ich), (II) und (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 27/3/2018 datiert 39208 Nr Schriften, adı geçen Kanunun 11 th 12 nci maddelerine göre, Ministerrat 27/3/2018 Es wird vereinbart.

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (ich), (II) UND (III) SAYILI LİSTELERDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI İLE ORANLARININ BELİRLENMESİ VE BAZI KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

ARTIKEL 1- (1) 6/6/2002 datiert 4760 Nr an ​​der besonderen Verbrauchsteuerrecht (ich) nummerierte Liste (EIN) und (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

(ich) SAYILI LİSTE

(EIN) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi
2710.12.11.00.00 (Hafif yağlar ve müstahzarları)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
0 Kilogram
2710.12.31.00.00 Uçak benzini 0 Litre
2710.12.41.00.00 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
Oktanı (RON) 95’den az olanlar
2,1500 Litre
2710.12.45.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan
2,3765 Litre
2710.12.45.00.13 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)
2,3765 Litre
2710.12.45.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
andere
2,3765 Litre
2710.12.49.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan
2,4985 Litre
2710.12.49.00.12 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)
2,4985 Litre
2710.12.49.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
andere
2,4985 Litre
2710.12.51.00.00 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
Oktanı (RON) 98’den az olanlar
2,1800 Litre
2710.12.59.00.00 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
2,1800 Litre
2710.12.70.00.00 Benzin tipi jet yakıtı 0 Litre
2710.19.21.00.00 (Kerosen)
Jet yakıtı
0 Litre
2710.19.43.00.11 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Motorin
1,7945 Litre
2710.19.43.00.17 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
1,7945 Litre
2710.19.43.00.29 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
andere
1,7945 Litre
2710.19.46.00.18 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
1,7945 Litre
2710.19.46.00.29 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler)
andere
1,7945 Litre
2710.19.47.00.18 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
1,7945 Litre
2710.19.47.00.19 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler)
andere
1,7945 Litre
2710.19.48.00.11 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
1,7245 Litre
2710.19.48.00.18 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler)
andere
1,7245 Litre
2710.20.11.00.11 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Motorin
1,7945 Litre
2710.20.11.00.19 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
andere
1,7945 Litre
2710.20.15.00.00 (Gaz oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler
1,7945 Litre
2710.20.17.00.00 (Gaz oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler
1,7945 Litre
2710.20.19.00.00 (Gaz oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler
1,7245 Litre
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar
(2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 und 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç)
1,7245 Litre
2710.19.62.00.10 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Kalorifer Yakıtı
0,4760 Kilogram
2710.19.62.00.11 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Fuel oil
0,4760 Kilogram
2710.19.62.00.31 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
Artık denizcilik yakıtı
0,4760 Kilogram
2710.19.62.00.39 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)
andere
0,4760 Kilogram
2710.19.64.00.10 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
Kalorifer Yakıtı
0,2370 Kilogram
2710.19.64.00.11 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
Fuel oil
0,2370 Kilogram
2710.19.64.00.31 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
Artık denizcilik yakıtı
0,2370 Kilogram
2710.19.64.00.39 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)
andere
0,2370 Kilogram
2710.19.68.00.11 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler)
Yüksek kükürtlü fuel oil
0,2240 Kilogram
2710.19.68.00.31 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler)
Artık denizcilik yakıtı
0,2240 Kilogram
2710.19.68.00.39 (Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler)
andere
0,2240 Kilogram
2710.20.31.00.00 (Fuel oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler
0,4760 Kilogram
2710.20.35.00.00 (Fuel oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler
0,2370 Kilogram
2710.20.39.00.00 (Fuel oiller)
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler
0,2240 Kilogram
27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
(2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 und 2711.29.00.00.12 ohne)
0 Kilogram
2711.11.00.00.00 (Sıvılaştırılmış)
Doğal gaz
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar
andere
0,8599 0,0230 Standart Metreküp Standart Metreküp
2711.12 (Sıvılaştırılmış)
Propan
1,7780 Kilogram
2711.13 (Sıvılaştırılmış)
Bütan
1,7780 Kilogram
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)
andere
1,7780 1,7780 Kilogram
Kilogram
2711.21.00.00.00 (Gaz halinde olanlar)
Doğal gaz
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar
andere
0,8599 0,0230 Standart Metreküp Standart Metreküp
2711.29.00.00.11 (Gaz halinde olanlar)
Propan
1,7780 Kilogram
2711.29.00.00.12 (Gaz halinde olanlar)
Bütan
1,7780 Kilogram
27.13 Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları(2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 ohne) 0 Kilogram
2713.11.00.00.00 (Petrol koku)
die nicht kalzinierten
0 Kilogram
2713.12.00.00.00 (Petrol koku)
Kalsine edilmiş
0 Kilogram
2713.20.00.00.19 (Petrol bitümeni)
andere
0 Kilogram
2713.90 Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç) 0 Kilogram
2715.00.00.00.00 Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar 0 Kilogram
38.26 Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70’den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler 1,1209 Litre

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi
2707.10.00.00.00 Benzol (Benzen) 2,4985 Kilogram
2707.20.00.00.00 Toluol (Toluen) 2,4985 Kilogram
2707.30.00.00.00 Ksilol (Ksilen) 2,4985 Kilogram
2707.50.00.00.11 Solvent nafta (Çözücü nafta) 2,4985 Kilogram
2707.50.00.00.19 andere 2,4985 Kilogram
2707.99.19.00.00 andere 2,4985 Kilogram
2707.99.20.00.00 Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen 2,4985 Kilogram
2709.00.10.00.00 Tabii gazın kondanseleri 2,4985 Kilogram
2710.12.21.00.00 White spirit 2,4985 Kilogram
2710.12.25.00.00 andere 2,4985 Kilogram
2710.12.90.00.11 Diğer solventler (Çözücüler) 2,4985 Kilogram
2710.12.90.00.19 andere 2,4985 Kilogram
2710.19.29.00.00 andere 2,4985 Kilogram
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar
[Yalnız;
-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 und 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 und 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]
2,49851,5007 Kilogram

Kilogram

2901.10.00.90.11 Hekzan 2,4985 Kilogram
2901.10.00.90.12 Heptan 2,4985 Kilogram
2901.10.00.90.13 Pentan 2,4985 Kilogram
2901.10.00.90.19 Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar 2,4985 Kilogram
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) 2,4985 Kilogram
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) 2,4985 Kilogram
2902.60.00.00.00 Etilbenzen 2,4985 Kilogram
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 2,4985 Kilogram
38.11 Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 2,4985 Kilogram
3814.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 0,9390 Kilogram
3824.99.96.90.68 andere 0,9390 Kilogram
2710.19.71.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
1,5007 Kilogram
2710.19.75.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
1,5007 Kilogram
2710.19.81.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
1,5007 Kilogram
2710.19.83.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Hidrolik yağları
1,5007 Kilogram
2710.19.85.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Beyaz yağlar, sıvı parafin
1,5007 Kilogram
2710.19.87.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Dişli yağları ve redüktör yağları
1,5007 Kilogram
2710.19.91.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
1,5007 Kilogram
2710.19.93.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
1,5007 Kilogram
2710.19.99.00.25 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğer madeni yağlar
1,5007 Kilogram
2710.19.99.00.11 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock
1,5007 Kilogram
2710.19.99.00.98 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
andere
1,5007 Kilogram
2712.20 Ağırlık itibariyle %0,75’den az yağ içeren parafin 1,5007 Kilogram
3801.20.10.00.00 Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit 1,5007 Kilogram
3819.00.00.00.00 Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar 1,5007 Kilogram
2710.19.25.00.11 Gazyağı 1,1367 Litre
2710.19.25.00.19 andere 1,1367 Litre
3403.11.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer, maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
1,5007 Kilogram
3403.19.10.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
1,5007 Kilogram
3403.19.20.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar
1,5007 Kilogram
3403.19.80.00.00 (Yağlama müstahzarları)
andere
1,5007 Kilogram
3403.91.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
1,5007 Kilogram
3403.99.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
andere
1,5007 Kilogram

ARTIKEL 2- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan malların vergi oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

(II) SAYILI LİSTE

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%)
8701.20 Yarı römorkler için çekiciler 4
87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar
– Otobüs 1
– Midibüs 4
– Minibüs 9
87.03 Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge hergestellt in erster Linie für den Transport von Personen (87.02 Mit Ausnahme der Position der Eingabe) (einschließlich Kombinationskraftwagen und Rennwagen) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) ohne]- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50’sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)
— İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3’ün altında olanlar 15
— İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm3’ün altında olanlar 15
— Sadece elektrik motorlu olanlar 10
– Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan
— Motor silindir hacmi 3200 cm3’ü geçmeyenler 15
— Sadece elektrik motorlu olanlar 10
– Diğerleri
— Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler
— Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar 45
— Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar 50
— Diğerleri 60
— Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler
- Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL’yi aşmayanlar 45
- Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL’yi aşıp, 91.000 TL’yi aşmayanlar 50
- andere 60
— Diğerleri
- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar 100
- andere 110
— Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler
- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar 100
- andere 110
— Diğerleri 160
— Sadece elektrik motorlu olanlar
— Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler 3
— Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 7
— Motor gücü 120 kW’ı geçenler 15
8703.10.11.00.00 Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar 6,7
8703.10.18.00.00 andere (Golf arabaları vb. taşıtlar) 6,7
87.04 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar (Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar)
– Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm3’ü geçmeyenler hariç);
— Motor silindir hacmi 3000 cm3’ü geçmeyenler 10
— Motor silindir hacmi 3000 cm3’ü geçen fakat 4000 cm3’ü geçmeyenler 52
— Motor silindir hacmi 4000 cm3’ü geçenler 75
— Sadece elektrik motorlu olanlar
— Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler 10
— Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 52
— Motor gücü 120 kW’ı geçenler 75
– Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar
— Sadece elektrik motorlu olanlar 10
— Diğerleri 10
– Diğerleri
— Sadece elektrik motorlu olanlar 4
— Diğerleri 4
87.05 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)
[(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]
4
87.09 Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları 4
87.11 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)
(Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)
– Motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçmeyenler 8
– Motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçenler 37
8711.60.10.00.00 Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar 3
8711.60.90.00.11 Motor gücü 20 kW’ı geçenler 37
8711.60.90.00.12 Motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler 3
88.02 Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları
[(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)]
0,5
8901.10.10.00.11 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olanlar)
0
8901.10.90.00.11 Yolcu ve gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)
0
89.03 Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar
(Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)-Yatlar, KOTRA, tekneler, ve gezinti gemileri
80

ARTIKEL 3- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) nummerierte Liste (EIN) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

(III) SAYILI LİSTE

(EIN) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
20.09 Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç) 10 -
22.02 Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 ohne) 10 -
2202.10.00.00.11 Sade gazozlar 10 -
2202.10.00.00.12 Meyvalı gazozlar 10 -
2202.10.00.00.13 Kolalı gazozlar 25 -
2202.91.00.00.00 Alkolsüz biralar 10 -
2203.00 Malttan üretilen biralar 63 1,3498
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)
0 6,6363
2204.10 Köpüklü şaraplar 0 44,8351
22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış)
(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 ohne)
0 67,6673
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar 0 53,7356
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar 0 197,5242
2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 0 6,6363
2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] 0 197,5242
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) unsubstituiertes Äthylalkohol; Alkoholische Getränke durch Destillation gewonnen, Schnaps und andere alkoholische Getränke [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 und 2208.90 ohne)] 0 197,5242
2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0 197,5242
2208.50 Cin ve Geneva 0 175,6630
2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 ohne) 0 175,6630
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0 197,5242
2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45,4’den fazla olanlar) 0 197,5242
2208.70 Liquors 0 197,5242
2208.90 andere (2208.90.48.00.11,2208.90.71.00.11 ohne) 0 197,5242
2208.90.48.00.11 Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) 0 171,2723
2208.90.71.00.11 Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) 0 171,2723

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 40 0,2429 0,3246
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 40 0,2429 0,3246
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 40 0,2429 0,3246
2402.20 Tütün içeren sigaralar 65,25 0,2429 0,3246
2402.90.00.00.00 andere (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

40 0,2429 0,3246
65,25 0,2429 0,3246
24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00,2403.99.90.00.00 ohne) 65,25 0,2429 0,3246
2403.11.00.00.00 Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri 65,25 0,0633 0,3246
2403.19.10.00.19 andere (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) 65,25 0,0633 0,3246
2403.19.90.00.19 andere (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) 65,25 0,0633 0,3246
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 65,25 0,2429 0,3246
4813.10.00.80.00 andere (Makaron) 0 0,0500 -

ARTIKEL 4- (1) 4/4/2005 datiert 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar”ın 1 inci maddesinde yer alan “2710.11.45,00.11, 2710.11.45.00.12, 2710.11.45.00,19, 2710.11.49.00.11 ve 2710.11.49.00.19” ibareleri “2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13, 2710.12.49.00.11 ve 2710.12.49.00.12” şeklinde değiştirilmiştir.

ARTIKEL 5- (1) 26/6/2006 datiert 2006/10798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhraç Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak Fuel Oil Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarına İlişkin Karar”ın 1 inci maddesinde yer alan “2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11” ibaresi “2710.19.62.00.10, 2710.19.62.00.11, 2710.19.64.00,10, 2710.19.64.00.11 ve 2710.19.68.00.11” şeklinde değiştirilmiştir.

ARTIKEL 6- (1) 8/10/2012 datiert 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar”ın 1 inci maddesinde yer alan liste aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(ich) SAYILI LİSTE

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi ORAN (%)
2707.10.00.00.00 Benzol (Benzen) 0,75
2707.20.00.00.00 Toluol (Toluen) 0,75
2707.30.00.00.00 Ksilol (Ksilen) 0,75
2707.50.00.00.11 Solvent nafta (Çözücü nafta) 0,75
2707.50.00.00.19 andere 0,75
2707.99.19.00.00 andere 0,75
2707.99.20.00.00 Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen 0,75
2709.00.10.00.00 Tabii gazın kondanseleri 0,75
2710.12.21.00.00 White spirit 0,75
2710.12.25.00.00 andere 0,75
2710.12.90.00.11 Diğer solventler (Çözücüler) 0,75
2710.12.90.00.19 andere 0,75
2710.19.29.00.00 andere 0,75
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar[Yalnız;
“2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00,19 und 2710.19,29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,
0,75
-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19,91, 2710.19.93 und 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.] 28,50
2901.10.00.90.11 Hekzan 0,75
2901.10.00.90.12 Heptan 0,75
2901.10.00.90.13 Pentan 0,75
2901.10.00.90.19 Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar 0,75
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) 0,75
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) 0,75
2902.60.00.00.00 Etilbenzen 0,75
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer butil eter (MTBE) 0,75
38.11 Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 0,75
3814.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 2.50
3824.99.96.90.68 andere 2,50
2710.19.71.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
28,50
2710.19.75.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71,00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
28,50
2710.19.81.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
28,50
2710.19.83.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Hidrolik yağları
28,50
2710.19.85.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Beyaz yağlar, sıvı parafin
28,50
2710.19.87.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Dişli yağları ve redüktör yağları
28,50
2710.19.91.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
28,50
2710.19.93.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
28,50
2710.19.99.00.25 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğer madeni yağlar
28,50
2710.19.99.00.11 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock
28,50
2710.19.99.00.98 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
andere
28,50
2712.20 Ağırlık itibariyle %0,75’den az yağ içeren parafin 28,50
3801.20.10.00.00 Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit 28,50
3819.00.00.00.00 Hidrolik fren sıvıları , ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar 28,50
2710.19.25.00.11 Gazyağı 2,00
2710.19.25.00.19 andere 2,00
3403.11.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
1,43
3403.19.10.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
1,43
3403.19.20.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar
1,43
3403.19.80.00.00 (Yağlama müstahzarları)
andere
1,43
3403.91.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
1,43
3403.99.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
andere
1,43

ARTIKEL 7- (1) 8/10/2012 datiert 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (ich) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karari’ın 3 üncü maddesinde yer alan “2710.19.99.00.21, 2710.19.99.00.22, 2710.19.99.00.23, 2710.19.99.00.24” ibaresi “2710.19.99.00.11” şeklinde ve aynı maddede yer alan liste aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. NO Mal ismi
2710.19.71.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.75.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.81.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
2710.19.83.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Hidrolik yağları
2710.19.85.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Beyaz yağlar, sıvı parafın
2710.19.87.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Dişli yağları ve redüktör yağları
2710.19.91.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
2710.19.93.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
2710.19.99.00.25 (Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğer madeni yağlar
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar
[Yalnız; 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 und 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]
3403.11.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
3403.19.10.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
3403.19.20.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar
3403.19.80.00.00 (Yağlama müstahzarları)
andere
3403.91.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
3403.99.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
andere

ARTIKEL 8- (1) 2/9/2013 datiert 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (ich) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar “ın 3 üncü maddesinde yer alan “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12” ibareleri “2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11” şeklinde ve “3824.90.97.90.54 G.T.İ.P. numaralı “oto biodizel”in harmanlanmış olduğunun tespiti halinde, oto biodizel” olarak ibaresi “38.26 tarife pozisyon numarasındaki mallardan 3826.00.10.00.11 G.T.İ.P. numarasında yer alan biodizelin harmanlanmış olduğunun tespiti halinde, biodizel” şeklinde değiştirilmiştir.

ARTIKEL 9- (1) Dieser Beschluss tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 10- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

4/4/2005 datiert 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
historisch Graf
22/4/2005 25794
26/672006 datiert 2006/10798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
historisch Graf
4/8/2006 26249
8/10/2012 datiert 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
historisch Graf
9/10/2012 28436
2/9/2013 datiert 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
historisch Graf
1/12/2013 28838
4/4/2005 datiert 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının İlgili Maddesinde Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
historisch Graf
20/6/2008 26912
26/6/2006 datiert 2006/10798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının İlgili Maddelerinde Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
historisch Graf
1- 20/6/2008 26912
2- 25/2/2011 27857 (2. wiederholt)
8/10/2012 datiert 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının İlgili Maddelerinde Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
historisch Graf
1/12/2013 28838