[ad_1]

Aussage : 4760 Nr an ​​der besonderen Verbrauchsteuerrecht (ich) nummerierte Liste (EIN) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

Anzahl der Entscheidungen: 41

4760 Nr an ​​der besonderen Verbrauchsteuerrecht (ich) nummerierte Liste (EIN) cetvelinde yer alan bazı malların özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 August 2018

15/8/2018 DATED 41 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR

ARTIKEL 1- (1) - 6/6/2002 datiert 4760 Nr an ​​der besonderen Verbrauchsteuerrecht (ich) nummerierte Liste (EIN) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

G.T.İ.P. NEIN Mal İsmi Vergi
Tutarı
(TL)
Birimi
2710.12.45.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan
1,9944 Litre
2710.12.45.00.13 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)
1,9944 Litre
2710.12.45.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
andere
1,9944 Litre
2710.12.49.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 oder mehr von denen,)
Kurşunsuz benzin 98 oktan
2,1575 Litre
2710.12.49.00.12 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)(Oktanı (RON) 98 oder mehr von denen,)
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)
2,1575 Litre
2710.12.49.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 oder mehr von denen,)
andere
2,1575 Litre
2710.19.43.00.11 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001‚Ich Geçmeyenler)
Motorin
1,3610 Litre
2710.20.11.00.11 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001‚Ich Geçmeyenler)
Motorin
1,3610 Litre
2711.12 (Sıvılaştırılmış)
Propan
0,8105 Kilogram
2711.13 (Sıvılaştırılmış)
Bütan
0,8105 Kilogram
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)
andere
0,8105
0,8105
Kilogram
Kilogram
2711.29.00.00.11 (Gaz halinde olanlar)
Propan
0,8105 Kilogram
2711.29.00.00.12 (Gaz halinde olanlar)
Bütan
0,8105 Kilogram

ARTIKEL 2- (1) diese Entscheidung 1 inci maddesinde 2711.12, 2711.13, 2711.19.00.00.11, 2711.29.00.00.11 und 2711.29.00.00.12 G.T.İ.P. numarası ile yer alan mallar için tespit edilen özel tüketim vergisi tutarları, 14/5/2018 datiert 2018/11818 Nr vom Ministerrat verabschiedet 14/5/2018 datiert 2018/11818 nummerierte Kararnamenin Eki Karar çerçevesinde aynı mallar için 16/8/2018 tarihinde indirilmesi gereken özel tüketim vergisi tutarları göz önünde bulundurularak tespit edildiğinden, bu Kararın yürürlük tarihinden itibaren söz konusu mallar için 1 inci maddede belirlenen özel tüketim vergisi tutarları uygulanır.
ARTIKEL 3- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

ARTIKEL 4- (1) Dieser Beschluss tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 5- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

14/5/2018 datiert 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
historisch Graf
17/5/2018 30424

[ad_2]