[ad_1]

Aussage : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Ceza hükümleri ile ilgili 77 nci maddesine göre 2019 yılında uygulanacak olan idari para cezaları.

Commerce Ministerium:

Zweck und Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) Der Zweck dieses Communiqué, 7/11/2013 datiert 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 30/11/2018 datiert 30611 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra Nein: 503)’nde 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %23,73 (yüzde yirmiüç virgül yetmişüç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Unterstützung

ARTIKEL 2 - (1) dieses Communiqué, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 datiert 5326 Von Misdemeanors Law 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ceza miktarları

ARTIKEL 3 - (1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nd nach Artikel 1/1/2019 mit 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

6502 Gesetz Nr 77 Artikel von; TL
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı 339
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı 339
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı 1.707
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları 34.190
1.707
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı 170.960
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı 339
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı 170.960
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları 8.548.065
854.804
Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları 8.546
170.960
17.094
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları 170.960
17.094
1.707
On birinci fıkrasındaki ceza miktarı 17.094
On ikinci fıkrasındaki ceza miktarları (ein) bendi 17.094
(b) bendi 341.921
(c) bendi 8.547
170.960
(ç) bendi 8.546
(d) bendi 85.480
(e) bendi 85.480
(f) bendi 42.738
(G) bendi 8.546
On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları 8.546
85.480
On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları 170.960
8.546
On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı 42.738
On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı 339
On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları 1.707 - 85.480
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları 42.738 - 170.961.361

Kraft

ARTIKEL 4 - (1) dieses Communiqué 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Exekutive

ARTIKEL 5 - (1) Das Kommuniqué wird von dem Handelsminister durchgesetzt werden.

[ad_2]