Das Ministerium für Wirtschaft:

ARTIKEL 1 - 15/7/2009 datiert 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Kommuniqué Nr: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. Beschreibung der Waren Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)
1205.10.90.00.00 andere 1.000
1205.90.00.00.00 andere 1.000
1206.00.91.00.19 andere 500
1206.00.99.00.19 andere 500
1207.60.00.00.00 Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu 600
1208.90.00.00.11 Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları 800
1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı 1.100

*Ton: Bruttogewicht

ARTIKEL 2 - Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış işlem

Vorläufiger Artikel 1 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu maddenin yayımı tarihinden önceki Tebliğ hükümleri uygulanır.”

ARTIKEL 3 - Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 4 - Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.

Es Communiqué im Amtsblatt veröffentlicht
historisch Graf
15/7/2009 27289
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
historisch Graf
1- 6/8/2009 27311
2- 13/3/2012 28232
3- 23/1/2013 28537
4- 22/8/2013 28743 (wiederholt)
5- 5/9/2014 29110
6- 4/2/2015 29257
7- 1/4/2015 29313
8- 18/11/2015 29536
9- 3/9/2016 29820
10- 16/11/2016 29890
11- 28/12/2016 29932