[ad_1]

Dökme Ürün İthalatında Miktar Fazlası hk.

Gıda ve kontrol Genel Müdürlüğünün 08.06.2017 Datum und 1429473 sayılı yazısı ile Çeşitli ülkelerden ambalajsız dökme olarak ithal edilen küspe, ayçiçeği tohumu, kolza tohumu, soya, odun cipsi v.b. ürünlerin, yurt dışından yüklenen ve ülkemize giriş aşamasındaki miktar farklılığı nedeniyle; ürünün fazla olan miktarı için ilgili Müdürlüklerimiz tarafından ek belgeler istenmesine ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüze intikal eden çeşitli başvurular bulunduğu ifade edilmiştir.İthale konu dökme ürünlerin yükleme ve boşaltma sırasında gönderici ve alıcı ülkedeki tartım sonuçlarının farklı olabileceği, gemi ile gelen dökme ürünlerin nemden dolayı varış noktasındaki miktarının fazla çıkabileceği gibi hususlar göz önünde bulundurulduğunda, sadece dökme olarak gelen ürünler için geçerli olmak üzere; Gümrük mevzuatına uyumlu olacak şekilde, Bitki Sağlık Sertifikasında beyan edilen ürün miktarının %3 ünü aşmayan eksiklik ve fazlalıklar için ek belge ya da iade, imha uygulamasına gidilmeksizin uygunluk verilmesi gerektiği dolayısıyla ithal edilen dökme ürünlerin Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen net miktarın %3 ünü aşan orandaki fazla ürünün mahrece iadesi veya imhası gerektiği ifade edilmiştir.

Türk Bayrağına Geçen Teknelerin niteliği hk.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanlığının 14.06.2017 datiert 74098 sayılı yazısı ile Türk sahipli yabancı teknelerin Türk bayrağına geçişin önündeki vergisel engellerin kaldırılarak Türk bayrağı çekmelerini teşvik etmek amacıyla 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan “yatlar, kotralar ve gezinti gemileritabirinin kullanılması ve bu tabirlerin deniz taşıtlarından hangilerini kapsadığının yeterince anlaşılamamış olması sebebiyle uygulamada bazı sorunlar yaşandığından bahisle, Maliye Bakanlığınca sabit karinalı ve kenarlarında şişme malzeme bulunan teknelerin ilgili mevzuat gereğitekneolarak kabul edilmesinde bir sakınca bulunmadığı hususuna açıklık getirilmiştir.

Dementsprechend, ilgide kayıtlı yazınızda ver verilen mevzuat hükümleri de dikkate alındığında, motorunun dıştan veya içten takmalı olmasına bakılmaksızın sabit karinalı ve kenarları şişme malzemeli olan deniz taşıtlarının mezkur Kararname kapsamındatekneolarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki görüşünüz Bakanlığımızca da uygun bulunmuş olup, bu çerçevede söz konusu tekneler için ÖTV oranının %0, KDV oranının ise %1 olarak uygulanması gerektiği belirtilmiş olup yazının detaylarına linkimizden ulaşabilirsiniz.

Polietilen Tereftalat ithalatında Korunma Önlemlerinin devamı hk.

2017/6 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ kapsamında 3907.61.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan 78 ml/gr. veya daha fazla viskozitesi olanlar (polietilen tereftalat) ithalatında uygulanmakta olan korunma önlemlerinin süresinin uzatılması talebiyle soruşturma açılmıştır. Güncel mevzuat kapsamında ilgili ürünün ithalatında CIF kıymet üzerinden %6,55 oranında Ek Mali Yükümlülük uygulaması söz konusudur.

ÖZEL BÜLTEN-22.06.2017-X

İhracat e-fatura Uygulaması

Da bekannt ist, 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin üçüncü bölümünde yapılan düzenleme ile e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflere, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamında yapacakları mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemleri için 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

Zorunluluğun başlayacağı 1/7/2017 tarihinden sonraki ihracat ve yolcu beraberi mal ihracı işlemleri açısından, e-Fatura düzenleyebilmek, gümrükleme işlemlerini sorunsuz bir şekilde yürütebilmek ve mevzuat hükümleri yönünden de cezai herhangi bir işlem ile karşılaşmamak için sizler için bir rehber sunum hazırladık.

Sunumumuza linkimizden ulaşabilirsiniz.

[ad_2]