[ad_1]

Aussage : 1803 gtip lu kakao hamuru, 1804 ggtip lu kakao yağı ve 1805 gtip lu kakao tozunun Fildişi Sahili Cumhuriyeti ve Gana Cumhuriyeti menşeli olarak A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde, ek mali yükümlülük olarak ilave Toplu Konut Fonu tahsil edilir.

Anzahl der Entscheidungen: 2017/10929

Ekli “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Ministerium für Wirtschaft 18/9/2017 datiert 97664 Nr Schriften, 20/2/1930 datiert 1567 Gesetz Nr 1 Zoll, 14/5/1964 datiert 474 Gesetz Nr 2 th, 6/5/1986 datiert 3283 Gesetz Nr 2 th, 27/10/1999 datiert 4458 Gesetz Nr 16 th, 22 dritte und 55 Artikel mit 2/2/1984 datiert 2976 Nach den Bestimmungen des Gesetzes Nr, Ministerrat 22/9/2017 Es wird vereinbart.

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK OLARAK İLAVE TOPLU KONUT FONU TAHSİLİ HAKKINDA KARAR

Zweck und Anwendungsbereich

ARTIKEL 1- (1) Der Zweck dieser Entscheidung, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin diğer ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının; anlaşma hükümleri, ülkeler ve eşya açısından farklılık arz etmesi sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesini sağlamaktır.

(2) diese Entscheidung, ekli tabloda yer alan eşyaları kapsar.

Weitere finanzielle Verpflichtungen

ARTIKEL 2- (1) Ekli tabloda yer alan eşyaların, aynı tabloda belirtilen ülke menşeli olarak A.TR belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde, ek mali yükümlülük olarak karşılarında gösterilen oranda ilave Toplu Konut Fonu tahsil edilir.

Antragsverfahren und Grundsätze

ARTIKEL 3- (1) 27/10/1999 datiert 4458 Zollgesetz Nr, Einfuhrregelung der Entscheidung und andere einschlägige Rechtsvorschriften, Toplu Konut Fonunun tarhına, aufgelaufenen, aufgeladen, gegeben zurück zu, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin hükümleri, Die Einführung von zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen im Rahmen dieser Entscheidung umgesetzt werden, Zuwachs, Sammlung, die Rückkehr, gilt auch in dem Follow-up und eine Verbindung zu sicheren Transaktionen.

(2) Importeur ist für die Erklärung unter diese Entscheidung fallen.

(3) Ursprungsnachweise von Importeuren mit zusätzlichen Informationen und Dokumente können später unter Kontrolle angefordert werden.

Kraft

ARTIKEL 4- (1) Nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Entscheidung 30 UNC-Tag in Kraft tritt.

Exekutive

ARTIKEL 5- (1) Dieser Beschluss wird vom Minister für Wirtschaft durchgesetzt werden.

TABELLE

GTIP ARTIKEL NAMEN TOPLU KONUT FONU (CİF BEDELİNİN YÜZDESİ)
FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ VE GANA CUMHURİYETİ
1803.10.00.00.00 Yağı alınmamış 9,6
1803.20.00.00.00 Tamamen veya kısmen yağı alınmış 9,6
1804.00.00.00.00 Kakao yağı (katı ve sıvı) 7,7
1805.00.00.00.00 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler) 8

[ad_2]