[ad_1]

Gümrük müşavirleri; yaptıkları işlemler için kanun önünde adlarına işlem yaptıkları iş ortakları gibi sorumludur. Bunun bir sonucu olarak, gümrük müşavirliği firmaları ceza ve sair yükümlülüklerden sakınmak amacıyla iş ortaklarının verdiği bilgilerin güvenilirliğinde çok dikkatli olmak zorundadırlar. Çok küçük hatalar bile, firma ve temsilcisine ağır cezalar getirecek karmaşık gümrük problemleri haline dönüşebilir.

Hataları önleyecek sağlam bir kurumsal yapı ve bunu destekleyecek güçlü bir bilişim alt yapısı olmaksızın, tam bir başarı mümkün değildir. Birleşik Gümrük Müşavirliği, hizmetlerinin hata ve risk ortamından uzak olması için gerekli tüm yatırımları yapmaktadır.

Bir şirketin bir bütün olarak doğruluğu, o şirketin tüm fonksiyonlarının etik ilke ve kurallara uygunluğu ile sağlanabilir. Yüksek rekabet ortamında, sosyal güvenlik, vergi, iş güvenliği ve işci sağlığı veya rekabet hukukuna uymayan şirketlere rastlamak bir sürpriz değildir. Ancak Birleşik Gümrük Müşavirliği, rekabet avantajını bu alanların tümünde her zaman kurallara uyumlu ve aynı zamanda finansal açıdan istikrarlı bir şirket olmakta bulmaktadır. Şirketimiz, iç denetim sisteminin yanı sıra bağımsız denetim şirketleri ve iş ortakları tarafından yapılan denetimlere de tabidir.

Bugün ise tüm emeklerimizi taçlandıracak TS ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Belgemizin çalışmalarına başlamanın sevincini yaşıyoruz.

Bu standardı benimseyen ve belgeleyecek olan şirketimize duyduğunuz güven ve iş birliğiniz için teşekkürlerimizi sunarız.

Hakan KÖKÇÜ

Yönetim Kurulu Başkanı

ISO 37001.2016-XXX

[ad_2]