Kommuniqué über die Einfuhrkontrolle von Abfällen, die für den Umweltschutz kontrolliert werden (Produktsicherheit und Kontrolle: 2020/3)‚Zur Änderung des Kommuniqués in HK. (Produktsicherheit und Kontrolle: 2020/29) (07.03.2020 t. 31061 s.)

[ad_1] Aussage : 2020/3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinde yapılan düzenleme ile; 39.07 gtipli maddeleri, Dahilde İşleme İzin […]

lesen Sie mehr

Inward Verarbeitung Regime Communiqué (Export: 2006/12)‚Zur Änderung des Kommuniqués in HK. (Export: 2020/2) (06.03.2020 t. 31060 s. R. G.)

[ad_1] Aussage : 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin EK 3 (Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler) ve EK 4 […]

lesen Sie mehr

HK Zoll Allgemeine Communiqué. (Zollverfahren) (Seri Nein: 164) (06.03.2020 t. 31060 s. R. G.)

[ad_1] Aussage : AB menşeli olmayan ve 96.09 tarife pozisyonundaki eşya hariç olmak üzere, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği eki Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında İthalatta […]

lesen Sie mehr

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ hk. (Export: 96/31)‚Zur Änderung des Kommuniqués (Export: 2020/4) (04.03.2020 t. 31058 s. R. G.)

[ad_1] Aussage : 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğin ekinde yer alan (ich:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine […]

lesen Sie mehr

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ hk. (Kommuniqué Nr: 2008-32/34)‚Zur Änderung des Kommuniqués (Nein: 2020-32/57) (03.03.2020 t. 30597 s. R. G.)

[ad_1] Aussage : TPKK Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; Türk vatandaşı olmayan yolcuların bir yılda en fazla 5 kilogram kendilerine ait […]

lesen Sie mehr