Genelge Nein: 2019/38 hp. (Fazla Mesai İşlemleri)

Aussage : Mesai saatleri dışında kalan iş ve işlemler için fazla çalışma ücretleri ve varsa kanuni yollukların ödenmesi halinde, gümrük idaresince yirmi dört saat […]

lesen Sie mehr

Genelge Nein: 2019/37 hp. (TPS-Gübre Tescil Belgesi)

Aussage : Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ve Tarımda Kullanılan Organik, Mineral Ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik eklerinde yer alan eşyalara Tarım […]

lesen Sie mehr

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.09.2019 t. 30898 s. R. G.)

ARTIKEL 1 - 31/10/2012 datiert 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ARTIKEL 2 – Aynı Yönetmeliğin […]

lesen Sie mehr

Birleşik Gümrük Müşavirliği ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanarak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İş Sürekliliği teknolojik anlamda gelişmişliğimizin en önemli ölçülerinden biridir. Şirketimiz tüm paydaşlarına kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak için ISO 22301 İş sürekliliği Yönetim Sistemi […]

lesen Sie mehr

Öncelikli Ürün Listesi Tebliği hk. 18.09.2019 t. 30892 s. R. G.)

Aussage : 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde belirlenen Öncelikli […]

lesen Sie mehr