Allgemeine Communiqué auf Steuerverfahrensgesetz in HK. (Sıra Nein: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra Nein: 515) (10.01.2020 t. 31004 s. R. G.)

Aussage : 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin V.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması başlıklı bölümünde değişiklik yapıldı. Finanzministerium und das Ministerium für Finanzen (Gelir İdaresi […]

lesen Sie mehr

HK Communiqué über die Umsetzung der Überwachung der Einfuhren. (Kommuniqué Nr: 2019/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (09.01.2020 t. 31003 s. R. G.)

Aussage : 2019/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ithalatı kayda alınmak suretiyle gözetim uygulamasına tabi ürünlere 4007.00 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan Vulkanize […]

lesen Sie mehr

Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Importation HK. (Nein: 2019/34) (04.01.2020 t. 30998 s. R. G.)

Aussage : Mit Ursprung in China 7607.11 und 7607.19 gtipli alüminyumdan mesnetsiz folyoların ithalatında 2014/25 sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynı şekilde devamına […]

lesen Sie mehr

Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Importation HK. (Nein: 2019/36) (04.01.2020 t. 30998 s. R. G.)

Aussage : Çin ve Almanya menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 und 4411.93.90.00.11 gtipli laminat parkelerin ithalatında 2014/14 und 2015/21 sayılı Tebliğler ile uygulanmakta olan dampinge […]

lesen Sie mehr

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar hk. (Anzahl der Entscheidungen: 1994) (02.01.2020 t. 30996 s. R. G.)

Aussage : Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda yapılan değişiklikle; tavuk yumurtasının KDV oranı %1 e indirildi, Toptancı halleri ve su […]

lesen Sie mehr