[ad_1]

Das Ministerium für Wirtschaft:

ARTIKEL 1 - 15/7/2009 datiert 27289 Kommuniqué über die Umsetzung der Aufsicht über Einfuhren, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. (Kommuniqué Nr: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. Beschreibung der Waren Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)
1204.00.90.00.00 andere 1.200
1205.10.90.00.00 andere 1.050
1205.90.00.00.00 andere 1.050
1206.00.91.00.19 andere 570
1206.00.99.00.19 andere 1.500
1207.60.00.00.00 aspir (Carthamus tinctorius) Samen 675
1208.90.00.00.11 Mehl und Grieß von Sonnenblumenkernen 1.000
1512.11.91.00.00 Sonnenblumenkernöl 1.150
1512.19.90.00.11 Sonnenblumenkernöl 1.250

ARTIKEL 2 - Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış işlem

Vorläufiger Artikel 3 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu maddenin yayımı tarihinden önceki Tebliğ hükümleri uygulanır.”

ARTIKEL 3 - Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 4 - Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.

[ad_2]