Das Ministerium für Wirtschaft:

Zweck und Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) Der Zweck dieses Communiqué, 21/4/2016 datiert 29691 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2016/14) mit Ursprung in der Volksrepublik China Volks 2905.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “Pentaeritritol (pentaeritrit)” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Unterstützung

ARTIKEL 2 - (1) dieses Communiqué, 14/6/1989 datiert 3577 Nr Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Import, 20/10/1999 datiert 99/13482 Anzahl der Minister Entscheidung über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Einfuhr und in Kraft gesetzt durch den Rat 30/10/1999 datiert 23861 im Amtsblatt Nr Import veröffentlicht werden auf die Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs auf der Grundlage der Verordnung.

Begriffsbestimmungen

ARTIKEL 3 - (1) Dieses Communiqué letzte;

ein) GTIP: Zolltarif Statistiken Position,

b) Ausschuss: Unlauterer Wettbewerb in Import Evaluation Board,

ausdrücken.

Entscheidung

ARTIKEL 4 - (1) Als Ergebnis der Untersuchung durchgeführt, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Informationen über den Umfang der Untersuchung, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin hukuken bir parçası olan Bilgilendirme Raporuna, “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon-Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

(2) In diesem Zusammenhang, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile 3/5/2011 datiert 27923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Kommuniqué Nr: 2011/6) kapsamında uygulama süresi uzatılan dampinge karşı önlemin mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTIP Warenbeschreibung Ursprungsland Antidumpingmaßnahmen
2905.42.00.00.00 Pentaeritritol (pentaeritrit) China 270 ABD Doları/Ton

Anwendung

ARTIKEL 5 - (1) Zollverwaltungen, Dieses Communiqué 4 CN in Artikel, Definition und Herkunftsland der Ware genannten Gegenstände, Unbeschadet der Bestimmungen anderer Rechtsvorschriften, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen tutarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan GTİP ve bu Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Prävention von Waren, für die Änderungen des türkischen Zolltarif Zeitplan in der Tarif Position schließt nicht die Anwendung der Bestimmungen dieses Kommuniqué.

Kraft

ARTIKEL 6 - (1) Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 7 - (1) Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.