Aussage : 2017/10344 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile İlave Gümrük Vergisine tabi 7217.30.90.00.00 (Adi metallaerle kaplanmış , ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içeren) pozisyonundaki ürünleri kendi üretiminde girdi olarak kullanan firmalar yapacakları ithalatlarda İlave Gümrük Vergisi %5 olarak uygulanacaktır. Karar kapsamı dışındaki ithalatlarda söz konusu oran %25 tir. Aynı kararla 7228.50.69.00.11 (sadece soğuk olarak şekil verilmiş ve işlenmiş , daire şeklinde kesiti olan , çapı 10 Millimeter. veya daha az olan alaşımlı çelikten çubuklar) pozi,syonundaki ürünler içinde İlave Gümrük Vergisi kapsamından çıkarılmıştır. Karar çıkmadan evvel uygulanmakta olan İlave Gümrük Vergisi oranı %25 ti.

Anzahl der Entscheidungen: 2017/10344

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Ministerium für Wirtschaft 28/4/2017 datiert 41527 Nr Schriften, 20/2/1930 datiert 1567 Gesetz Nr 1 Zoll, 14/5/1964 datiert 474 Gesetz Nr 2 th, 6/5/1986 datiert 3283 Gesetz Nr 2 th, 27/10/1999 datiert 4458 Gesetz Nr 16 th, 22 dritte und 55 Artikel mit 2/2/1984 datiert 2976 Nach den Bestimmungen des Gesetzes Nr, Ministerrat 29/5/2017 Es wird vereinbart.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

ARTIKEL 1- 15/6/2015 datiert 2015/7749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ekli tabloda yer alan 72.17 und 7228.50 gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) karşısında belirtilen madde isimleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve tablonun son kısmına aşağıda yer alan (1) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.P. ARTIKEL NAMEN ZUSATZ Zollsatz (%)*
1 2 3 4 8
5 6 7
72.17 Drähte aus Eisen oder Stahl(1) 0 0 0 25 25 25 25
7228.50 Diğer çubuklar (sadece soğuk olarak şekil verilmiş ve işlenmiş) (7228.50.69.00.11 ohne) 0 0 0 25 25 25 25
(l) 7217.30.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu maddeyi kendi üretimlerinde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta ilave gümrük vergisi %5 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.
* İlave gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke grupları:1: EU-Mitgliedstaaten, EFTA-Mitgliedsländer, israil, Mazedonien, Bosnien und Herzegowina, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunis, Ägypten, Georgia, Albanien, Jordan, Chile, Serbien, Montenegro, Kosova, Morityus, Moldawien; 2: Südkorea; 3: Malaysia; 4: Allgemeines Präferenzsystem wird aus der Gruppe der Staaten profitieren; 5: Am wenigsten entwickelten Länder; 6: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler; 7: Auf dem Weg zu den Entwicklungsländern; 8: andere Länder.

ARTIKEL 2- Dieser Beschluss tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 3- Dieser Beschluss wird vom Minister für Wirtschaft durchgesetzt werden.

Minister im Amtsblatt der Verordnung veröffentlicht
historisch Graf
5/7/2015 29407