[ad_1]

Aussage : 88/13384 sayılı Kararın İhracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisi yapılacak mallar listesindeki 4105.10 und 4106.21 GTP na dâhil kromlu deriler FOB ihraç bedelinin % 40 ı karşılığı TL. ibaresi, FOB ihraç bedelinin %20 si karşılığı TL. olarak değişti.

Anzahl der Entscheidungen: 1045

Ekli “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

9 Mai 2019

DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

ARTIKEL 1- 13/10/1988 datiert 88/13384 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararın 11 inci maddesinin (EIN) fıkrasının (11) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11- 41.01-41.02 und 41.03 GTP’na dâhil işlenmiş deri ve kösele dışında kalan pikle deri dâhil her türlü hayvan derileri ve postları ile 4104.11 und 4104.19 GTP’na dâhil kromlu deriler (yarma deriler hariç) 50 Cent/kg karşılığı TL; 4105.10 und 4106.21 GTP’na dâhil kromlu deriler FOB ihraç bedelinin %20’si karşılığı TL.”

ARTIKEL 2- Dieser Beschluss tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 3- Diese Entscheidung wird durch Handelsminister durchgesetzt werden.

Minister im Amtsblatt der Verordnung veröffentlicht
historisch Graf
14/10/1988 19959
Veröffentlichung des Amtsblattes des Ministerrates der Entscheidung zur Änderung der Verordnung
historisch Graf
1. 3/11/1990 20684
2. 28/1/1992 21125
3. 7/7/1992 21277
4. 9/7/1992 21279
5. 20/8/1992 21321
6. 31/12/1992 21452
7. 2/2/1993 21484
8. 18/6/1993 21611
9. 3/9/1993 21687
10. 28/1/1994 21832
11. 21/12/1994 22148
12. 12/4/1995 22256
13. 19/3/1997 22938
14. 30/7/1997 23065
15. 17/8/2017 30157
16. 30/11/2017 30256 (wiederholt)

[ad_2]