[ad_1]

Aussage : Gıda ve kontrol Genel Müdürlüğünün 08.06.2017 Datum und 1429473 sayılı yazısı ile Çeşitli ülkelerden ambalajsız dökme olarak ithal edilen küspe, ayçiçeği tohumu, kolza tohumu, soya, odun cipsi v.b. ürünlerin, yurt dışından yüklenen ve ülkemize giriş aşamasındaki miktar farklılığı nedeniyle; ürünün fazla olan miktarı için ilgili Müdürlüklerimiz tarafından ek belgeler istenmesine ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüze intikal eden çeşitli başvurular bulunduğu ifade edilmiştir.İthale konu dökme ürünlerin yükleme ve boşaltma sırasında gönderici ve alıcı ülkedeki tartım sonuçlarının farklı olabileceği, gemi ile gelen dökme ürünlerin nemden dolayı varış noktasındaki miktarının fazla çıkabileceği gibi hususlar göz önünde bulundurulduğunda, sadece dökme olarak gelen ürünler için geçerli olmak üzere; Gümrük mevzuatına uyumlu olacak şekilde, Bitki Sağlık Sertifikasında beyan edilen ürün miktarının %3 ünü aşmayan eksiklik ve fazlalıklar için ek belge ya da iade, imha uygulamasına gidilmeksizin uygunluk verilmesi gerektiği dolayısıyla ithal edilen dökme ürünlerin Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen net miktarın %3 ünü aşan orandaki fazla ürünün mahrece iadesi veya imhası gerektiği ifade edilmiştir.

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Anzahl : 22789349-010.07.01-E.1429473

Thema : Dökme Ürün İthalatında Miktar Fazlası

08.06.2017

VERTEILUNG DER PLACE

Çeşitli ülkelerden ambalajsız dökme olarak ithal edilen küspe, ayçiçeği tohumu, kolza tohumu, soya, odun cipsi v.b. ürünlerin, yurt dışından yüklenen ve ülkemize giriş aşamasındaki miktar farklılığı nedeniyle; ürünün fazla olan miktarı için ilgili Müdürlüklerimiz tarafından ek belgeler istenmesine ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüze intikal eden çeşitli başvurular bulunmaktadır.

Bilindiği üzere ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu’ nun Bitki Sağlığı Standartlarından olan ISPM 12 (Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri-Bitki SağlıkSertifıkaları)’ nin ürün adı ve beyan edilen miktar başlığı altında; ithalatçı ülkedeki NPPO’ sunun sevkiyat içeriğini yeterli ölçüde doğrulamasına imkan verecek şekilde malı yeterli olarak tanımlamalı ve bitki, bitki ürünleri veya düzenlenen diğer maddelerin adını, birimini ve miktarını olabildiğince doğru bir şekilde belirtilmesi gerektiğinden bahsedilmektedir.

aber, ithale konu dökme ürünlerin yükleme ve boşaltma sırasında gönderici ve alıcı ülkedeki tartım sonuçlarının farklı olabileceği, gemi ile gelen dökme ürünlerin nemden dolayı varış noktasındaki miktarının fazla çıkabileceği gibi hususlar göz önünde bulundurulduğunda, sadece dökme olarak gelen ürünler için geçerli olmak üzere; Gümrük mevzuatına uyumlu olacak şekilde, Bitki Sağlık Sertifikasında beyan edilen ürün miktarının %3 ünü aşmayan eksiklik ve fazlalıklar için ek belge ya da iade, imha uygulamasına gidilmeksizin uygunluk verilmesi gerekmektedir.

Bunun dışında dökme olarak gelen ürünler haricindeki paketli-ambalajlı ürünler için ISPM-12 standartları kapsamında Bitki Sağlık Sertifikasında beyan edilen miktardaki ürün için uygunluk verilecektir.

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda, ithal edilen dökme ürünlerin Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen net miktarın %3 ünü aşan orandaki fazla ürünün mahrece iadesi veya imhası gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Muharrem SELÇUK
Minister ein.
General Manager V.

[ad_2]