[ad_1]

Aussage : Zigarette, Spiral gehacktes Tabakprodukt, Pfeifentabakprodukt, Wasserpfeifentabakprodukt, puro ve sigarillo haricindeki tütün mamulleri ile ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithali yasaktır.

Anzahl der Entscheidungen: 2149

Ekli “Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 4458 Von Zollgesetz Nr 55 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Februar 2020

ELEKTRONİK SİGARA VE BENZERİ CİHAZLAR İLE BAZI TÜTÜN MAMULLERİ VE TÜTÜN MAMULÜNÜ TAKLİT EDER TARZDA KULLANILAN MAMULLERİN İTHALİNE İLİŞKİN KARAR

ARTIKEL 1- (1) Zigarette, Spiral gehacktes Tabakprodukt, Pfeifentabakprodukt, Wasserpfeifentabakprodukt, puro ve sigarillo haricindeki tütün mamulleri ile ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithali yasaktır.

(2) Ministry of Commerce, birinci fıkra kapsamında ithali yasaklanan eşyanın, yolcu beraberinde girişine ve transitine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.

ARTIKEL 2- (1) Dieser Beschluss tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 3- (1) Diese Entscheidung wird durch Handelsminister durchgesetzt werden.

[ad_2]