[ad_1]

Aussage : Zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünlerinin (A-2) Türkiye Gümrük Bölgesine giriş kapılarına Rize, Zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin (EK-4) Türkiye Gümrük Bölgesine giriş kapılarına Çanakkale, Kars ve Rize, Gıda ve yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontrollerin (Ek-5) yapıldığı il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine Kars ve Zonguldak eklenmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ARTIKEL 1 - 5/10/2013 datiert 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin eki Ek-2’de yer alan listeye aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

40 Rize Rize Gümrük Müdürlüğü”

ARTIKEL 2 - Aynı Tebliğin eki Ek-4’te yer alan listeye aşağıdaki satırlar ile birlikte “(1)” numaralı dipnot eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

16 Çanakkale Çanakkale Gümrük Müdürlüğü”

39 Kars Kars Gümrük Müdürlüğü”(1)

50 Rize Rize Gümrük Müdürlüğü”

„(1) Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerle ilgili olarak Tebliğin 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen işlemleri gerçekleştirmeye yetkilidir.”

ARTIKEL 3 - Aynı Tebliğin eki Ek-5’te yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

20 Kars Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü”

40 Zonguldak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü”

ARTIKEL 4 - Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 5 - Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Es Communiqué im Amtsblatt veröffentlicht
historisch Graf
5/10/2013 28786
Das Amtsblatt, in dem die Kommuniqués zur Änderung des Kommuniqués veröffentlicht wurden
historisch Graf
1- 4/4/2014 28962
2- 14/6/2015 29386
3- 18/11/2015 29536
4- 28/6/2016 29756
5- 11/3/2017 30004
6- 19/08/2017 30159

[ad_2]