[ad_1]

Aussage : Zollrecht 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının, 4458 Nein. Die Entscheidung des Zollgesetzes über die Umsetzung einzelner Bestimmungen 122 nci maddesinde belirtilen fazla çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde yer alan tutarların ve 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının 2017 yılı yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmesi hakkında Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Zweck und Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 11/11/2017 datiert 30237 im Amtsblatt veröffentlicht Nein. Allgemeine Kommuniqué über Steuerverfahrensgesetz (Sıra Nein: 484) mit 2017 Neubewertungsrate für das Jahr % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 Von Zollgesetz Nr 241 Perlenmaterie, 29/9/2009 datiert 2009/15481 Nr vom Ministerrat verabschiedet 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 datiert 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezasının yeniden belirlenmesi

ARTIKEL 2 - (1) 4458 Von Zollgesetz Nr 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 105,00 TL olarak uygulanır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yer alan çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesi

ARTIKEL 3 - (1) 4458 Nein. Die Entscheidung des Zollgesetzes über die Umsetzung einzelner Bestimmungen 122 Artikel des ersten Abschnitts (ein) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 9,39 TL, diğer işlemler için 22,52 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 22,52 TL, diğer işlemler için 35,68 TL olarak uygulanır.

Gümrük Yönetmeliğinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi

ARTIKEL 4 - (1) Gümrük Yönetmeliğinin;

ein) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ein) bendinde belirtilen tutar 183.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 935.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 935.000,00 TL,

b) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 105,00 TL

wie angewendet.

Kraft

ARTIKEL 5 - (1) dieses Communiqué 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Exekutive

ARTIKEL 6 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]