Aussage : Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatı hk. (Geçici depolama yerine veya antrepoya alınmış eşyanın menşe tevsiki )

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Zollgeneraldirektorat

Anzahl : 20117910-163.08
Thema : Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-Ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatı

30.05.2019 /44861949
VERTEILUNG DER PLACE

INTEREST: 27/05/2019 Datum und 44730247 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile 24 Mai 2019 Datum und 30783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 38 Zoll, 41 th 205 inci maddelerinde yapılan değişikliğin uygulanmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda; Bakanlık makamından alınan 29/05/2019 Datum und 44824732 sayılı Onay ile mezkur Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici depolama yerine veya antrepoya alınmış olan A.TR Dolaşmı Belgesi muhteviyatı eşya için menşe şahadetnamesinin yanında, menşe tevsikinin bahsi geçen Tebliğlerde yer alan diğer belgelerle de yapılarak, işlemlerin bu Onay tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde sonuçlandırılması;

Mezkur Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce antrepo veya geçici depolama yerine alınmış eşyanın menşe tevsiki bu eşyanın bir kısmının serbest dolaşıma girişi esnasında yapılmış olması halinde geriye kalan kısmın serbest dolaşıma girişinde menşe tevsikinin aranmaması

muss.

Bilgileri ile bağlantınız gümrük idarelerine konuyla ilgili gerekli talimatın verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

E-Mail wird unterzeichnet
Mustafa SILVER
Minister ein.
General Manager

Verteilung:

Gereği:
Alle Regionaldirektion für Zoll und Handel
Bilgi:
Customs Brokers Association in Ankara
Istanbul Association of Customs Brokers
İzmir Gümrük Müşavirlari Demeğine
Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine
Mersin zum Zoll Brokers Association