[ad_1]

Aussage : Kağıt teminat mektuplarının 01.09.2019 tarihinde sonlanacağı ile E-Teminat Mektubu zorunluğu olacağı ve kılavuz

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Zollgeneraldirektorat

Anzahl : 85593407-157.01
Thema : E-Teminat Mektubu Uygulaması Hakkında

10.07.2019 / 45855465
VERTEILUNG DER PLACE

Interesse: ein) 19.02.2019 datiert 41770540 sayılı yazımız.
b) 08.03.2019 datiert 42408480 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılar konusu E-Teminat Mektuplarına ilişkin uygulama kılavuzunun güncel hali ilişikte gönderilmekte olup 1 Juli 2019 tarihi itibarıyla E-teminat mektupları gümrük idarelerince kabul edilmeye başlanmıştır.

Söz konusu uygulamanın yaygınlaştırılmasını teminen gerekli çalışmalar yürütülmekte olup 1 Juli -1 Eylül 2019 tarihleri arasında hem kağıt hem de e-teminat mektubu olarak düzenlenen teminat mektuplarının kabul edileceği, 1 Eylül 2019 tarihi itibarıyla kâğıt ortamda teminat mektubunun verilmesi, kabulü, gümrük işlemlerinde kullanımının mümkün olmayacağı hususunda Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kredi Kayıt Bürosu mutabık kalmıştır.

Bilgileri ile konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve aksiyonların alınması;uygulamada alınan hata kodlarının ekran görüntüleri ile birlikte Ticaret Uzmanları Sevgi YETİK (s.yetik@ticaret.gov.tr) ile Gözde KURT’a (g.kurt3@ticaret.gov.tr) ivedilikle iletilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Mustafa SILVER
Minister ein.
General Manager

Verteilung: Alle Regionaldirektion für Zoll und Handel
ich: – E-Teminat Uygulama Kılavuzu

[ad_2]