[ad_1]

Aussage : Rusya çıkışlı üçüncü ülke menşeli eşyada menşei şahadetnamesi olması halinde fatura onayı gerekmediği hk.

T.C.

ZOLL UND HANDELSMINISTERIUM

Zollgeneraldirektorat

Anzahl :20117910-111.01

Thema :Rusya Fatura Onayı

16.11.2017 / 29581890

VERTEILUNG DER PLACE

INTEREST: ein) 05.10.2017 datiert 0028449773 unser nummerierter Artikel.

b) 27.10.2017 datiert 29041024 unser nummerierter Artikel.

c) 31.10.2017 datiert 29124433 unser nummerierter Artikel.

İlgide kayıtlı yazılarımız konusu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığından alınan 14.11.2017 datiert 123244 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesi ve söz konusu yazı çerçevesinde işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Alpay ARAS
Minister ein.
Abteilungsleiter

ich: 1 adet yazı

Verteilung:
Alle Regionaldirektion für Zoll und Handel

T.C.

Ministerium für Wirtschaft

Generaldirektion für Importe

Anzahl :31255373-724.01.01-E.123244 14.11.2017

Thema :Rusya Fatura Onayı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NA

(Zollgeneraldirektorat)

Interesse: ein) 05.10.2017 datiert 106809 unser nummerierter Artikel.

b) 26.10.2017 datiert 115836 unser nummerierter Artikel.

c) 27.10.2017 datiert 116690 unser nummerierter Artikel.

Wie es bekannt ist, Interesse (ein)’da kayıtlı yazımızla 9 Oktober 2017 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu menşeli ve/veya çıkışlı yazımız eki tarım ürünlerinin ülkemize ithalatı esnasında gümrük idarelerimiz tarafından faturalarda Rusya Federasyonunda mukim Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliklerimizin onayı aranmasının kararlaştırıldığı bildirilmişti.

Sözkonusu uygulamada, Rusya Federasyonu çıkışlı üçüncü ülke menşeli ürünlerin ithalatında, bahse konu ürünlere ait üçüncü ülke menşe şahadetnamesi ve taşıma belgelerinin ibrazı halinde faturalarda Rusya’da yerleşik Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliklerimizin tasdiki aranmayacaktır.

Informationen und hiermit erforderlich.

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ
Minister ein.

[ad_2]