[ad_1]

Aussage : Eşyanın, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokulması durumunda, her somut olayın kendi içerisinde değerlendirilmek suretiyle, kasıt unsurunun bulunup bulunmadığı göz önünde tutularak hareket edilmesi hk.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Zollgeneraldirektorat

Anzahl : 75705452-010.99

Thema : 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanununda Yer Alan Aldatıcı İşlem
ve Davranış Fiili Hk.

18/10/2019 / 48632388
Zoll ISTANBUL Brokers Association

Interesse: ein) 02.08.2019 datiert, 2019/3194-BU sayılı yazınız,

b) 02.09.2019 datiert, 2019/3744-BU sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazılarınız incelenmiştir.

Mezkur yazılar konusuna ilişkin olarak Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; 5067 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, ilâ yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. “ hükmü gereğince yapılacak işlemlerde, her somut olayın kendi içerisinde ortaya çıkan deliller ışığında değerlendirilmek suretiyle, kasıt unsurunun bulunup bulunmadığı göz önünde tutularak hareket edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

auch, mezkur yazılarınız konusu hususlar yapılacak olan çalışmalarda değerlendirilmek üzere not edilmiştir.

Informationen und die Notwendigkeit, bitte.

E-Mail wird unterzeichnet
Yakup SEFER
Minister ein.
Genel Müdür Yrd.

[ad_2]