[ad_1]

T.C.

ZOLL UND HANDELSMINISTERIUM

Zollgeneraldirektorat

Anzahl : 21558579-166.01[GGM-25.07]

Thema : Bakü Tiflis Kars (BTK) Hattındaki Gümrük İşlemleri

27.10.2017 / 29035932

VERTEILUNG DER PLACE

“Demir İpek Yolu” olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projesinin hayata geçmesiyle birlikte ülkemizin Orta Asya ülkelerine demiryolu ile entegrasyonu sağlanmış olacaktır. In diesem Zusammenhang, Gürcistan’a geçecek ve Gürcistan’dan gelen tüm trenlerdeki eşya ve yolculara ilişkin gümrük işlemlerini Canbaz İstasyonunda gerçekleştirmek üzere, Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü kurulmuştur.

Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.’den alınan 04.10.2017 tarihli yazıda özetle; Normal şartlar altında Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattı üzerinde yer alacak olan Canbaz İstasyonunda, Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünce yapılması gereken işlemlerin bu istasyon için fiili şartlar oluşuncaya kadar, Kars Lojistik Müdürlüğü ve Kars Gümrük Müdürlüğünce yapılması talep edilmektedir.

Anılan şirketin 19.10.2017 und 25.10.2017 tarihli yazılarında ise, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattından gelecek ilk trenin 30 Oktober 2017 tarihi itibariyle Bakü’den hareket etmesinin beklendiği ifade edilmektedir.

Canbaz İstasyonundaki fiziki şartlar nedeniyle Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünce hizmet verilmesi bu aşamada mümkün bulunmadığından, söz konusu Gümrük Müdürlüğü faaliyete geçinceye kadar;

– Gürcistan’dan gelen/Gürcistan tarafına geçecek trenlerin hudut kapısında yapılması gereken gümrük işlemlerinin, Kars Garında Kars Gümrük Müdürlüğünce ikmal edilmesi,

– Ülkemize giriş yönünde demiryolu ile yapılan taşıma işlemlerine ilişkin giriş özet beyanları ve varış bildirimi ile çıkış yönündeki taşımalardaki çıkış bildiriminin Kars Gümrük Müdürlüğüne verilmesi,

26.10.2017 datiert 29009637 sayılı Makam Onayı ile uygun bulunmuştur.

Bilgileri ile söz konusu Onay’da belirtildiği şekilde işlem tesis edilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim.

Mustafa SILVER

Minister ein.

General Manager V.

Verteilung:

Anforderung:

Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müd.

Information:

Zolldirektion Enforcement

Generaldirektion Risikomanagement und -kontrolle

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Die Europäische Union und die Generaldirektion für Außenbeziehungen

Abteilung Informationstechnologien

Westliches Mittelmeer-Regionaldirektion für Zoll und Handel

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Östliches Mittelmeer-Regionaldirektion für Zoll und Handel

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Eastern Schwarzmeerregion Direktion für Zoll und Handel

East Marmara Regionaldirektion für Zoll und Handel

Aegean Regionaldirektion für Zoll und Handel

Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Istanbul Regionaldirektion für Zoll und Handel

Zentral Mittelmeer Regionaldirektion für Zoll und Handel

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Mittlerer Schwarzmeerregion Direktion für Zoll und Handel

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Uludag Regionaldirektion für Zoll und Handel

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

[ad_2]